Promoció d'habitatges de protecció oficial a Sabadell

Set de cada deu joves gasta quasi la meitat del sou en habitatge a Catalunya

La plataforma 'pisos.com' avisa que el consum d'altres béns i serveis es poden veure afectats de «forma severa»

El 70% dels joves catalans gasta gairebé la meitat del seu sou en l'habitatge. El lloguer és, ara per ara, l'única opció que es poden permetre i que més esforç els suposa, segons un estudi de 'pisos.com'. La mostra també conclou que els catalans destinen a l'habitatge entre el 21% i el 40% dels seus ingressos,  tant en lloguer com de la hipoteca.

No hi ha equivalència entre el sou i el preu del lloguer

«La relació entre el preu de l'habitatge i els sous no és equitativa», conclou el director d'estudis del portal immobiliari, Ferran Font, que assenyala que l'evolució de les dues variables «no ha estat en absolut paral·lela». «És vital que es busquin solucions que evitin que l'habitatge canibalitzi els sous, ja que s'està comprometent el progrés de la societat en el seu conjunt: si la hipoteca i el lloguer pugen, el consum d'altres béns i serveis es veu afectat de forma severa», continua.

Per gèneres,  la meitat dels homes i gairebé de les dones —el 42 %— inverteixen entre el 21% i el 40% dels seus ingressos, tot i que en alguns casos el percentatge és superior. El 28% d'ells i el 32% d'elles gasten més del 41% del seu pressupost en aquesta partida, mentre que només el 23% i 27% hi dediquen menys del 20%.

Per edat,  el lloguer és l'opció que més esforç econòmic suposa per als catalans, siguin 'millennials' o 'baby boomers'. El 42% dels joves destinen més del 41% del seu sou al pagament de la renda mensual i el 24% dels majors de 55 anys inverteixen el mateix percentatge. No obstant això, la gran majoria —48,9% de ‘millennials’ i 44% de ‘baby boomers’— dedica entre el 21% i 40% del seu pressupost al lloguer.

El preu de l'habitatge ha crescut un 13%

En els darrers deu anys, el preu de l'habitatge ha crescut un 13% a Catalunya,  segons dades pisos.com, i és per això que també ha crescut el percentatge del sou que dediquen els catalans a sufragar el seu cost. Així, només el 9,1% dels millennials gasta menys del 20% en la renda mensual enfront del 32% dels ‘baby boomers’, tenint en compte que la meitat d'ells ja té pagat l'habitatge (50,7%) o està hipotecat (32,9%).

També et pot interessar...