Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Pla general de les mans de dues persones signant uns papers

Jubilació anticipada: els requisits de la Seguretat Social per als autònoms catalans

Els treballadors autònoms tenen diferents requisits per accedir a la jubilació anticipada

La jubilació és l'objectiu final de qualsevol treballador. Tot i això, hi ha algunes coses que canvien en el cas dels autònoms. Això sí, des del 2012, poden accedir a la jubilació anticipada amb l'entrada en vigor d'una nova llei.

Aquesta llei va establir que tots els treballadors per compte propi també podrien retirar-se abans d'hora. Tanmateix, amb les condicions que té actualment la jubilació anticipada voluntària.

No obstant això, per poder accedir a aquest dret, els autònoms han de complir una sèrie de requisits importants. I a la pàgina oficial de la Seguretat Social es pot trobar tota la informació corresponent.

Aquests són els requisits per a la jubilació anticipada dels autònoms

El primer requisit que cal complir si ets autònom i desitges accedir a la jubilació anticipada és tenir una edat, com a màxim, dos anys menor a la legal de jubilació. Aquesta, recorda, pot variar depenent del moment.

Imatge d'una persona a punt de signar un document
Els treballadors per compte propi sí que poden avançar la seva jubilació | Getty Images

Així mateix, també cal tenir un mínim de 35 anys cotitzats a la Seguretat Social. D'altra banda, s'aplicarà un coeficient reductor segons els mesos de bestreta de la jubilació, així com del nombre d'anys de cotització al llarg de la vida laboral.

La llei, si escau, indica que: «L'import de la pensió a percebre ha de resultar superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l'interessat per la seva situació família al compliment dels 65 anys». A més, afegeix que: «En cas contrari, no es podrà accedir a aquesta fórmula de jubilació anticipada».

Si ets autònom, no et podràs jubilar abans en aquests casos

Així mateix, cal tenir en compte que els autònoms no podran accedir a la jubilació anticipada forçosa en alguns casos. El primer, per exemple, és a causa d'acomiadaments o situacions similars.

Tampoc per situació de crisi, sí reconegudes per al règim general de treballadors. En aquests casos, les opcions es poden aplicar als treballadors per compte d'altri, però no als autònoms.

Aquests són els coeficients reductors de la pensió per als autònoms

D'altra banda, cal saber si compensarà rebre la pensió de jubilació de forma anticipada. Per això, cal tenir en compte que, en cas que el treball continuï, s'ha de continuar pagant al mes la quantitat que correspongui a la Seguretat Social.

Foto d'uns bitllets de 50 i 100 euros damunt d'un caixer automàtic.
Els coeficients reductors de la pensió són diferents a cada cas | Getty Images

És a dir, cal continuar cotitzant. Per això, saber si compensa o no jubilar-se de manera anticipada dependrà de cada cas i situació particular. Un altre tema que cal pensar són els coeficients reductors de la pensió que se'ls aplicaran a aquells autònoms que vulguin accedir a la jubilació anticipada de forma voluntària.

Aquests coeficients són del 8% per cada any avançat de jubilació amb 38 anys i sis mesos cotitzats. El del 7,5% correspon als que hagin cotitzat entre 38 anys i sis mesos, però menys de 41 anys i sis mesos i 44 anys i sis mesos. D'altra banda, s'aplicarà el del 6,5% als que hagin cotitzat 44 anys i sis mesos o més.

Bitllets de 50
La quantitat de la pensió final també canviarà| Getty Images

La quantia de la pensió variarà

En aquest sentit, la pensió que percebrà el treballador autònom serà diferent segons el supòsit que li correspongui. A més a més, dependrà també de factors com la base de cotització dels darrers anys. A partir del 2022, es compten els darrers 25 anys.

També dependrà del nombre d'anys cotitzats. Segons aquests anys, així com del nombre de mesos que es vulgui avançar la jubilació, s'han d'aplicar els coeficients anteriors. En definitiva, els supòsits poden ser diferents i cada treballador per compte propi haurà de tenir clar si val la pena o no fer aquest important pas.