Foto d'un home gran fent servir una tauleta.

L'any exacte en el qual et podràs jubilar a Espanya, segons la teva edat actual

El període per poder obtenir la jubilació completa va augmentar tres mesos

Amb les noves manifestacions ocorregudes a França per l'edat de jubilació, segur que heu buscat quan us tocarà cobrar la pensió de jubilació a Espanya. Aquesta cerca s'ha vist incrementada en els darrers dies pels treballadors actius i aturats espanyols.

L'edat de jubilació és un element que preocupa tothom. Així, com que l'accés a la pensió també depèn dels requisits que complim. L'accés a la pensió de jubilació té dos factors principals que determinen quan i quant podràs: l'edat i el temps que s'ha cotitzat a la Seguretat Social.

A partir de l'any 2023, per poder percebre el 100% de la jubilació, cal haver treballat 66 anys i quatre mesos, és a dir, dos mesos més per als que no tinguin llargues trajectòries.

Aquest any va començar amb diversos canvis a les lleis, una d'elles especificava que el període cotitzat exigit sumaria tres mesos al que ja estava establert, un acord aprovat pel Govern d'Espanya.

Imatge de jubilats contents
L'any 2027 podrem veure com s'ha generalitzat l'edat de jubilació | GETTY IMAGES

Aquesta petició del Ministeri de Seguretat Social, a les mans de José Luis Escrivá, significava una reforma de les pensions de l'any 2011. Igual que França, pretenen endarrerir l'edat de jubilació i afegir uns requisits per accedir a la pensió.

Segons l'estudi marcat per a la llei marca que aquells treballadors que es jubilin el 2023 només es podran donar de baixa permanent del mercat laboral als 65 anys, si han cotitzat com a mínim, 37 anys i sis mesos.

Un canvi que augmenta els anys cotitzat, essent anteriorment els 35 anys exigits. D'aquesta manera, per a l'any 2027 l'edat legal marcada serà als 67 per als que no hagin treballat, com a mínim, 38 anys i mig.

Taula de jubilació del 2023 per any de naixement

Després de l'última reforma de les pensions, els treballadors que van néixer el 1957 es podran jubilar entre el 2023 i el 2024. Per contra, els nascuts el 1958 tenen la possibilitat de retirar-se entre el 2023 i el 2025, els nascuts el 1959, entre el 2024 i el 2026, i els nascuts el 1959, entre el 2025 i el 2027, segons expliquen a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Recordem que l'objectiu de gairebé tots els ciutadans és poder accedir al 100% de la pensió. Per a les persones que es jubilin entre 2023 i 2026 cal que hagin cotitzat, almenys 36 anys i sis mesos. A partir del 2027, l'edat de cotització puja als 37 si no volen perdre part de la pensió.

Per tant, en funció de l'any de naixement, la taula de jubilació queda de la manera següent:

- Nascuts el 1961: entre 2026 –amb 38 anys i sis o més mesos cotitzats- i 2028 –menys de 38 anys i sis mesos cotitzats-.

- Nascuts el 1962 : entre 2027 i 2029, segons el temps cotitzat esmentat en el primer cas.

- Nascuts el 1963 : entre 2028 i 2030, segons el temps cotitzat esmentat en el primer cas.

- Nascuts el 1964: entre el 2029 i el 2031, segons el temps cotitzat esmentat en el primer cas.

- Nascuts el 1965 : entre 2030 i 2032, segons el temps cotitzat esmentat en el primer cas.

- Nascuts el 1966 : entre 2031 i 2033, segons el temps cotitzat esmentat en el primer cas.

- Nascuts el 1967: entre el 2032 i el 2034, segons el temps cotitzat esmentat en el primer cas.

- Nascuts el 1968 : entre 2033 i 2035, segons el temps cotitzat esmentat en el primer cas.

- Nascuts el 1969 : entre 2034 i 2036, segons el temps cotitzat esmentat en el primer cas.