Port Vell de Barcelona

L'economia blava, l'aposta del Port de Barcelona

El districte tecnològic de l’economia blava té com a embrió el Pier01, un hub innovador de referència integrat per més de 100 empreses i start-ups

S'entén per economia blava aquella economia que té la capacitat de donar una resposta sostenible a les necessitats bàsiques de la societat i que implica als diferents sectors econòmics relacionats amb el medi marí, inclosos els ports. Un nou paradigma que permet un creixement respectuós amb el medi ambient i suposa el motor necessari per al creixement responsable i inclusiu. Segons dades de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, aquesta economia aporta el 5% del PIB mundial i, en l’àmbit de l’Estat, genera uns 23.000 milions d’euros de valor afegit brut i més de 691.000 llocs de treball.

El Port de Barcelona, fent valer la seva condició d'institució pública i motor econòmic del país, ha atorgat en conseqüència un paper prioritari al desenvolupament de l’economia blava en el seu IV Pla Estratègic 2021-2025. Un document on s'apleguen les línies estratègiques de futur i es defineixen les línies mestres del districte tecnològic de l’economia blava, que té com a embrió el Pier01, un hub innovador de referència situat en l’àmbit portuari i integrat per més de 100 empreses i start-ups.

El Port Vell, un emplaçament singular de 70 hectàrees de superfície que es caracteritza per ser l'espai del Port de Barcelona més integrat a la ciutat, acollirà el nou hub d’innovació. Els arguments són contundents: el Port Vell concentra una intensa activitat comercial, marítima i portuària, i exerceix de pol d'atracció d'inversions i talent, un territori històric i únic on progressen iniciatives relacionades amb la nova economia basada en el coneixement i la tecnologia.

A més a més, al Port Vell s'hi troben diverses i variades instal·lacions i serveis per a les persones, així com instal·lacions i serveis relacionats amb el món nàutic i marítim. La pesca, l’amarratge, reparació i manteniment d’embarcacions de lleure, clubs esportius històrics, establiments de restauració i hoteleria o activitats que es desenvolupen al llarg de l’any i que són visitades per milions de persones, com el Saló Nàutic o la Fira de Nadal. Tots són exemples de la vitalitat d'aquest espai històric del Port.

El desenvolupament de l'economia blava en aquest àmbit, doncs, és una aposta decidida del Port de Barcelona que afavorirà la creació de llocs de feina en l'entorn portuari i revitalitzarà el sector en plena recuperació de la crisi d'ocupació generada per la COVID-19.  A banda, gràcies a la creació d'un centre integrat de formació logística i portuària, es promourà la formació sectorial de qualitat, tot facilitant la innovació i la recerca i generant un ecosistema econòmic capdavanter que atregui talent.

La força de la unió

Els fonaments per fer possible aquesta aposta per l'economia blava al Port de Barcelona ja compten amb sòlids suports que s'han avingut amb L'Ajuntament de Barcelona, en el que representa el primer acord signat entre les institucions per desenvolupar la nova estratègia. En el document s'han consensuat els objectius de creació d'un espai per posar projectes en comú i l'impuls a l'emprenedoria, la innovació i el talent. També s'ha arribat a una entesa per donar suport a la formació i a la cerca de projectes que potenciïn la col·laboració entre els sectors públic i privat. Tot amb la comesa final d'impulsar l'economia blava i donar a conèixer la iniciativa internacionalment.

El Port de Barcelona treballa per esdevenir una plataforma única on les start-ups, les empreses tecnològiques, el món acadèmic i el sector marítim-portuari puguin desenvolupar nova activitat econòmica en l’àmbit de l’economia blava. El Districte Blau, on es concentrarà aquesta activitat, es convertirà en un pol empresarial que funcioni sota criteris de sostenibilitat, obertura, col·laboració i tecnologia, i que sigui capaç d’atraure el talent, l’emprenedoria i la innovació.

Aquests projectes facilitaran la creació de nous llocs de treball de qualitat dintre d’un sector que actualment ocupa unes 15.000 persones i genera 3.750 milions d’euros de facturació anual a la ciutat de Barcelona, representant un 4,3% del seu PIB i l’1,4% de l’ocupació.

Barcelona i el seu Port, horitzó comú

Barcelona no hauria pogut esdevenir una ciutat industrial, comercial i oberta si no hagués comptat amb un port de primer ordre que li hagués facilitat l’arribada de les matèries primeres i capaç, alhora, de fer arribar la seva producció a tot el món. Així mateix, el Port de Barcelona no seria avui una infraestructura moderna i capdavantera si no hagués tingut darrere aquesta ciutat emprenedora, que segueix treballant per esdevenir una metròpoli moderna i competitiva. Al llarg dels segles, les dues realitats han evolucionat de manera indissociable i paral·lela, fent possible la projecció global d'ambdues.

Avui, el Port de Barcelona és la infraestructura estratègica indispensable perquè el país funcioni, una maquinària econòmica potentíssima en transformació i que, entre altres aspectes, requereix professionals cada cop més preparats i especialitzats. L’economia blava és un gran generador d’oportunitats laborals, així com de creixement econòmic sostenible, tant des del punt de vista mediambiental com social i econòmic, els tres eixos que marquen el desenvolupament del Port de Barcelona, fermament compromès amb l’ODS de les Nacions Unides.