Carpa instal·lada a l'exterior de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per donar suport a urgències

Lleida, Barcelona i la regió metropolitana sud, les tres zones amb més risc de rebrot

Girona i la Catalunya Central, per contra, presenten risc mitjà de rebrot

Molta preocupació a Catalunya per la situació general del coronavirus arreu del territori, que és de tendència a l'alça pel que fa a contagis. És evident, però, que en algunes regions sanitàries, la situació és millor que a d'altres on cal estar molt alerta de les dades que puguin arribar en els propers dies per detectar si la pandèmia es desborda o si, pel contrari, s'aconsegueix el seu control.

La major part de Catalunya, amb risc «molt alt» o «alt» de rebrot

El mapa de Catalunya pel que fa a risc de rebrot situa el focus de la preocupació, en primer terme, a tres regions: Lleida, la regió metropolitana sud i Barcelona. A Ponent, l'índex de risc és molt alt (250,94), però va a la baixa després d'un estiu molt complicat; una situació semblant a la de la regió metropolitana sud on, amb un 214,32 d'índex de rebrot, la tendència és descendent, si bé a velocitat inferior. A la ciutat de Barcelona, en canvi, les possibilitats de rebrot han crescut i se situen ja en una taxa de 205,6.

Bona part de la resta del territori també presenta risc alt: els seus índexs estan entre els valors de 100 i 200. A les Terres de l'Ebre (182,93), la crescuda registrada aquest dimecres és important, així com al Camp de Tarragona (160). També creix lleugerament l'índex de rebrot a l'Alt Pirineu i Aran (145,27) i a la regió metropolitana nord hi ha un progressiu descens amb una taxa que se situa ara en 169,94.

La millor perspectiva, a la Catalunya Central i a Girona

Les zones de Catalunya amb millor situació tenen un índex de risc de rang mitjà, segons els experts. A la Catalunya Central freguen pràcticament el 100, que indica risc alt, però no s'hi arriba: és del 99,66. A Girona, la regió amb la situació sanitària més controlada, l'índex és de 94,07. En tots dos casos, però, es registra una tendència a l'alça que podria ampliar en pocs dies la preocupació a la totalitat del territori català.