Una dona gran comptant monedes

Hi ha lletra petita: aquests treballadors surten perjudicats si reformen les pensions

Ampliar el nombre d'anys per calcular la pensió beneficia alguns, però també perjudica altres

El ministre de Seguretat Social anunciava fa uns quants dies la seva intenció de reformar les pensions. La mesura que va posar sobre la taula ofereix moltes lectures, encara que tots els agents socials hi coincideixen. Implicaria una pèrdua de poder econòmic per als futurs jubilats, encara que la lletra petita desvela que alguns en sortirien beneficiats.

El titular d'aquesta cartera, José Luis Escrivá, va plantejar que s'ampliés el nombre d'anys per calcular la pensió. Dels 25 anys actuals es passaria als 30. Amb la possibilitat de triar entre els 28 més favorables.

Aquesta proposta va ser molt criticada tant per empresaris com per sindicats. Fins i tot des del mateix Govern, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, considerava que suposava «una retallada de drets».

Hi ha moltes incògnites respecte a aquesta solució que plantegen des de Seguretat Social. Per molt que intentin endolcir-la, només implicaria una retallada a les pensions en la majoria dels casos.

Per què perjudica els treballadors l'ampliació del càlcul?

En general, a l'últim tram de la seva vida laboral els treballadors solen comptar amb uns millors salaris. En cas que es computin més anys de la seva trajectòria professional, el més probable és que s'incloguin sous més baixos. Això es traduiria en unes pagues més baixes.

Tot i això, cal aclarir que el més convenient seria revisar sempre la lletra petita de qualsevol reforma, ja que aquest dany no es deixaria notar de la mateixa manera en tots els treballadors. Bàsicament, dependrà de la carrera laboral que hagin acumulat.

Foto d'un home davant un ordinador
Ampliar el càlcul de les pensions disminuiria les prestacions de manera considerable | GETTY IMAGES

Aquest increment en el període de càlcul de la pensió també afectaria les dones. En general compten amb carreres més curtes pel fet que en algun moment solen retirar-se per dedicar-se a la cura dels fills. Per minorar aquesta pèrdua es plantegen incloure una sèrie de millores quan hi hagi llacunes de cotització.

Qui se'n beneficiaria amb l'augment dels anys?

Si finalment decideixen tirar endavant aquesta proposta d'ampliar fins als 30 anys el període de càlcul de les pensions, sí que hi hauria alguns beneficiats. Els que sortirien més ben parats serien aquells que van ser expulsats del mercat laboral a l'últim tram de la seva carrera professional.

Això ha afectat moltes persones més grans de 50 anys, sobretot a partir de la crisi financera del 2008. Amb la mesura que planteja Escrivá, a aquests treballadors se'ls tindria en compte anys anteriors, on gaudien de millors cotitzacions.

A aquest col·lectiu li costa molt tornar al mercat una vegada que queden a l'atur. Davant les dificultats per aconseguir una feina, es veuen abocats a romandre molt més temps aturats. I, en el cas que trobin una feina, generalment és amb un sou molt inferior al que tenien prèviament.

De quant serà la pèrdua si es passa a 30 anys?

El Govern va decidir el 2013 elevar el període per calcular les pensions de 15 a 25 anys. Després d'aquella modificació, el Banc d'Espanya va revelar que la pèrdua en la quantia va ser del 5%. Una veu autoritzada en aquesta matèria és el professor d'economia financera i actuarial de la Universitat de València, Enrique Devesa.

Foto de tres persones grans sentades en un banc i somrient.
Els futurs jubilats tenen motius per preocupar-se | Getty Images

Va voler quantificar l'impacte que tindria incrementar de 25 a 35 anys el càlcul de les pensions. Considera que aquesta opció milloraria la sostenibilitat, ja que les prestacions es veurien rebaixades un 8,8%.

L'única cosa positiva que presenta la proposta del Ministeri de Seguretat Social és que ens permetrien descartar els dos pitjors anys. Dels 30 últims, en prendrien com a referència els 28 amb millors dades. Si es tirés endavant, es començaria a aplicar de manera progressiva entre el 2025 i el 2038.