Imatge d'una persona traient diners d'una cartera

La lliçó de l'Agència Tributària: perds diners any rere any per un error molt comú

Comprova què has d'evitar per estalviar-te una bona quantitat de diners

L'Agència Tributària adverteix d'un error molt comú que cometen els contribuents i que repeteix massa sovint cada any. Però que, si som capaços d'esmenar-ho, deixarem de perdre molts diners a l'hora de complir amb les nostres obligacions amb Hisenda.

Encara falta un temps per a la campanya de la renda, però tot el que fem durant aquest temps ens afectarà de cara a la pròxima declaració. Se sol fer entre principis d'abril i el 30 de juny i es tracta d'una obligació a què s'enfronten milions d'espanyols anualment.

En aquest tràmit cal demostrar davant de l'Agència Tributària tant els pagaments com els ingressos percebuts l'any anterior. Però hi ha una sèrie d'errors que es repeteixen amb molta assiduïtat a l'hora de formalitzar aquesta gestió i que s'haurien d'evitar.

Declarar capital mobiliari i guanys patrimonials

El contribuent haurà de declarar els ingressos aconseguits, però no només els referents al salari, sinó també els associats als rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció.

Foto d'una calculadora, una gràfica i valors.
Revisa bé l'esborrany i els teus comptes perquè s'hi inclogui tot. | Getty Images
 

El mateix passa amb aquells que percebin més de 1.000 euros en rendes immobiliàries imputades i rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció. També els que van rebre subvencions per a la compra d'habitatges de protecció, així com els guanys patrimonials que procedeixin d'ajuts públics.

Em tocarà pagar o sortirà a tornar?

Quan s'acosta la campanya de la renda ens sorgeixen dubtes i afrontem aquest període amb una certa incertesa. No sabem amb exactitud si ens tocarà pagar a l'Agència Tributària o si ens retornaran alguna cosa.

Si no ho tens especialment clar, pots fer servir el simulador d'Hisenda. Per fer-ho, has d'accedir a la web d'aquest organisme i dirigir-te a l'apartat de la campanya de renda corresponent. Navega pel lloc fins a localitzar l'opció 'Renda Web Open Simulator'.

Aquesta plataforma et permetrà crear una nova declaració des de zero. Només cal que facis clic sobre l'opció 'Nova declaració' i segueixis les diferents indicacions que t'assenyalen. Amb tota la informació aportada, coneixeràs detalls com la base imposable general, les deduccions o el resultat final de la renda.

La decisió més comuna a l'hora de presentar la declaració a Hisenda

Es cometen molts errors a l'hora de fer la declaració de la renda, alguns per desconeixement i altres per deixadesa. Sense cap mena de dubte, el més freqüent és el fet de donar el vistiplau a l'esborrany només rebre'l.

Comprovem que ens surt a tornar i així podrem percebre abans els diners que ens corresponen. Des del sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) expliquen que suposa una sentència el fet de confirmar l'esborrany de manera precipitada.

Foto d'un home gran fent la declaració de la rendan a la seu d'Hisenda.
L'Agència Tributària no sempre recull totes les dades del contribuent a l'esborrany. | Europa Press
 

Proposen que es dediqui un temps a analitzar-lo i incloure aquells imports que no apareguin recollits. És el cas d'ajuts públics rebuts, lloguers i deduccions fiscals. Carlos Cruzado, president de Gestha, adverteix que molts ho aproven sense mirar «perquè en 3 o 4 dies tinguin aquesta devolució».

Ja se sap que les presses mai no són bones i menys quan hi ha diners pel mig i gestions amb l'administració. Expliquen que es tracta «d'un error bàsic perquè es perden les deduccions» per no dedicar-hi uns minuts. Cruzado recorda que quan entrem, «hem de comprovar que totes les dades estan correctament afegides».

A Hisenda no sempre recullen tota la informació i es pot donar el cas que hagis tingut un fill i aquest detall no ho contempli l'esborrany. També que comencessis a viure de lloguer i disposis d'una deducció autonòmica. Insisteixen en la necessitat de revisar-ho tot, incloent-hi les deduccions que ofereixi la comunitat on residim.