Foto d'una persona signant un document amb un bolígraf.

No em tornen la fiança del lloguer: què diu la llei i com puc recuperar els diners

Hi ha obligació legal de tornar la fiança si el pis està en bon estat i el llogater està al corrent dels pagaments

Assíduament em trobo el despatx amb aquesta consulta per part d'un llogater impotent davant de la negativa del propietari. La veritat és que les conseqüències d'aquesta conducta es poden evitar o fer que siguin menors seguint unes recomanacions.

La fiança és la quantitat econòmica que el llogater lliura al propietari a la signatura del contracte. Normalment equival a l'import d'una mensualitat en cas de lloguer d'habitatge i de dues mensualitats per a altres usos.

Aquest aval compleix únicament una funció de garantia. L'inquilí ha de respondre de totes les obligacions derivades del contracte, tant les de caràcter econòmic, és a dir, rendes pendents, subministraments, com les relacionades amb la conservació o el manteniment de l'habitatge.

Imatge d'una casa de joguina
El propietari no pot retenir injustificadament la fiança. | GTRES
 

Per tant, si finalitzat el contracte, no hi ha obligacions pendents, com ara rendes no satisfetes o desperfectes reclamables, el propietari ha de reintegrar la fiança.

Cal destacar que els tribunals no consideren desperfecte reclamable els danys o el deteriorament patit a l'habitatge a conseqüència de l'ús normal, com ara la neteja o la pintura de l'immoble.

Recomanacions en el moment de llogar

Si has pensat a llogar un pis, t'aconsello tenir en consideració les recomanacions prèvies següents a la signatura del contacte.

 

1. Inspecciona l'habitatge en profunditat

Repassa l'habitatge exhaustivament per veure que no puguin inculpar-te de desperfectes ja existents, com ara trencaments en finestres, ratlles al parquet, portes, vitroceràmica, rajoles trencades, esquerdes, mobiliari...

 

El meu consell és que ho documentis tot amb fotos i preparis un document signat pel propietari. Si aquest no accedeix a signar-lo, comunica-li els desperfectes ja existents a l'habitatge a través de burofax.

 

No deixis que es quedi tot en paraules, això no et protegirà en un procés judicial. Tot i això, el burofax es pren com a prova fefaent.

2. Controla la teva fiança

Assegura't que el propietari ingressa la teva fiança al dipòsit habilitat per la teva comunitat autònoma amb aquesta finalitat. Aquesta és una obligació legal l'incompliment de la qual és sancionable. Aquest punt és important per diverses raons.

 

En primer lloc, perquè si la fiança no està dipositada no la pots deduir a IRPF. En segon lloc, perquè es pot donar el cas que el propietari es gasti la fiança sense ingressar-la i en el moment en què hagi de tornar-la no tingui diners per fer-ho.

 

I finalment, atès el seu caràcter obligatori i sancionable, és un 'arma' per pressionar si és que està retenint la teva fiança sense causa justificada.

 

Recomanacions a l'hora de deixar el pis

Quan abandonis el pis, el propietari hauria de  dur a terme una visita amb la teva presència. S'inspeccionarà l'immoble i se signarà un document en què, donant per finalitzat el contracte, l'habitatge es retorna en bon estat sense danys en el pis o en el mobiliari i amb la plena satisfacció del llogater.

 

Si es troben danys a l'habitatge que necessitin reparació, serà convenient que siguin perfectament ressenyats i enumerats en el document que se signi i que quedi pendent de la seva valoració.

 

El termini per tornar la fiança

Segons l'article 36 de la Llei d'Arrendaments Urbans: «El saldo de la fiança en metàl·lic que hagi de ser restituït al llogater al final del lloguer, meritarà l'interès legal, transcorregut un mes des del lliurament de les claus pel mateix sense que s'hagués fet efectiva aquesta restitució».

 

És a dir, el propietari té l'obligació de tornar-te aquest import abans que finalitzi el primer mes des del venciment del contracte. Si no és així, tens dret a reclamar-la.

Com reclamar la fiança?

Si transcorregut un mes des de la finalització del contracte no t'ha estat reintegrada, intenta trobar una solució amistosa a través del diàleg, exposant tots els raonaments anteriors.

 

En cas que aquesta no sigui fructífera, hauràs d'enviar un burofax sol·licitant formalment la devolució de l'import de la fiança en haver finalitzat el contracte, amb l'advertiment que si no s'emprendran accions judicials. Si la segona opció tampoc no dona resultat, cal acudir a un jutge, tret que la comunitat autònoma tingui un servei de mediació per a aquest cas.

 

Normalment la quantitat reclamada per fiança no excedeix els 6.000 euros, per la qual cosa la reclamació serà tramitada per un procediment verbal. A més, si la quantitat reclamada fos de menys de 2.000 euros no caldrà advocat ni procurador. Per a aquest últim cas, hi ha models elaborats pel Consell General del Poder Judicial i a disposició dels ciutadans.

Un jutge durant un judici
Si creus que tens raó, reclama. | Cedida
 

En conclusió...

És de vital importància adoptar les precaucions descrites. Però reclama judicialment si tens ple convenciment que no deus cap quantitat de subministraments o de rendes o que no hi ha danys causats per tu i si t'has comunicat per burofax.

 

Recorda que el deteriorament o els danys causats pel simple ús no són la teva responsabilitat. Serà el propietari qui hagi de provar mitjançant informe pericial que hi ha aquests danys i que tu n'has estat l'autor. Lamentablement, la desinformació sobre el procés i el seu cost dissuadeix els llogaters a reclamar judicialment, però val la pena.

 

Logotip de l'aplicació WhatsApp NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp