Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Muntatge de treballadors esclaten contra el simulador de la Seguretat Social

El màxim que es pot cobrar d'incapacitat permanent a Espanya

Els beneficiaris d'aquesta pensió han de conèixer la manera com es calcula la quantia que han de percebre

La Seguretat Social ofereix una sèrie de prestacions vitals per a moltes persones. La pensió de jubilació és una de les més populars, però en disposa d'altres com la de viduïtat o orfandat. No obstant això, les persones que tinguin una incapacitat permanent també poden percebre ajudes.

Tipus d'incapacitat permanent

Aquesta pensió s'adreça a persones que, per culpa d'accidents o malalties, no poden exercir les seves funcions a la feina com abans. Els beneficiaris tenen diferents graus d'incapacitat en funció de la gravetat. Hi ha un total de 4: parcial, total, absoluta i de gran invalidesa.

La incapacitat permanent parcial correspon al treballador que té una disminució no inferior al 33% en el rendiment laboral, però pot fer les tasques fonamentals. La incapacitat total impedeix al treballador fer les funcions del seu lloc de treball, però pot trobar feina en un altre lloc.

La incapacitat permanent absoluta deixa el treballador incapacitat per a qualsevol professió. Finalment, la gran invalidesa s'acredita quan la persona afectada necessita una altra persona per a les activitats més bàsiques.

Quina pensió reben les persones amb incapacitat permanent?

La quantia d'aquesta pensió està determinada per la base reguladora i el percentatge aplicat segons el grau d'incapacitat permanent. Per exemple, una incapacitat permanent parcial es compensa amb una indemnització a tant alçat (pagament únic) que correspon a 24 mensualitats. La incapacitat permanent total equival al 55% de la base reguladora i, a partir dels 55 anys, aquest percentatge augmenta un 20%.

Per exemplificar-ho, posarem el cas d'una persona amb aquest grau d'incapacitat. La base reguladora és de 2.000 euros, per la qual cosa la pensió seria de 1.100 euros (55%). Quan en compleixi els 55, rebrà 1.500 euros (75%).

Muntatge amb una dona gran prenent apunts, un cercle amb un senyal del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i una cartera amb diversos bitllets d'euro
Les persones amb incapacitat permanent reben una quantia en funció del grau que tinguen | Instaphotos, Getty Images, Europa Press

Les persones amb una incapacitat permanent absoluta perceben el 100% de la base reguladora, mentre que aquells en situació de gran invalidesa reben un complement addicional.

Què es cobra amb cada incapacitat permanent

Tipus d'incapacitatCàlcul de la quantitat a cobrar
Incapacitat permanent parcialPagament únic de 24 mensualitats (segons salari)
Incapacitat permanent totalPagament mensual d'un 55% de la base reguladora, 75% a partir dels 55 anys
Incapacitat permanent absolutaPagament mensual del 100% de la base reguladora
Gran invalidesaPagament mensual del 100% de la base reguladora + un complement

La Seguretat Social ha establert un límit quant als imports màxims a percebre. Un beneficiari de qualsevol mena de pensió contributiva no pot guanyar més de 3.175 euros mensuals ni una quantitat superior als 44.450,6 euros a l'any.

Així mateix, molts beneficiaris tenen dubtes sobre què passarà quan arribin a l'edat mínima de jubilació. Segons la Llei de la Seguretat Social, no és possible rebre les 2 pensions, i s'assignarà de manera automàtica la prestació de més quantia.