Un home, amb samarreta vermella, introdueix el seu vot a l'urna durant les eleccions gallegues del passat mes de juliol

Més de 9.000 persones presenten recurs per no anar a les meses electorals el 14-F

Són dades d'algunes juntes de zona proporcionades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Més de 9.000 persones han presentat recursos per no formar part de les meses electorals el 14-F, segons dades facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Són dades parcials, d'algunes Juntes Electorals de Zona. En concret, i a data de 29 de gener, la junta de Barcelona ha rebut 3.250 impugnacions; la de Granollers, 849; la de Terrassa, 622, i la de Sant Feliu de Llobregat n'ha registrat 838.

Així mateix, ara com ara, a la junta de Vic s'han rebut 463 peticions; a la de Vilanova i la Geltrú, 356; a la d'Igualada, 384; a la junta de Sabadell han registrat 1.012 excuses; a la d'Arenys de Mar, 648, i a la de Reus, un total de 687. En total a tota Catalunya, són 9.109 excuses presentades, el 12% de les 75.000 persones citades com a membres de les més de 8.000 meses electorals.

El termini per impugnar la incorporació a una mesa electoral és de set dies naturals des que es rep la comunicació, sens perjudici que, finalitzat el termini i fins al moment de conformar les meses, les Juntes Electorals atendran totes aquelles causes sobrevingudes.

Més d'un miler de queixes al Síndic de Greuges de membres de meses electorals

D'altra banda, el Síndic de Greuges ha rebut més de 1.130 queixes de persones que han estat designades per ser membres d'una mesa electoral el 14 de febrer. En un comunicat, l'ens explicava que en relació amb l'acceptació o no de les al·legacions presentades per les persones designades per ser membres d'una mesa, creu que «cal establir criteris clars, homogenis i adequats» a la situació sanitària i determina que en el context actual una persona vulnerable o cuidadora de persones vulnerables no hauria de formar part d'una mesa «si ho ha acreditat degudament».

Per això, suggereix que es facilitin «en el menor temps possible» els informes de salut a totes les persones que els demanin amb la finalitat d'aportar-los com a al·legació. Així mateix, el Síndic també demana a les juntes electorals evitar que la persona designada per suplir els designats —titular i suplents— en cas d'incompareixença, sigui un elector vulnerable, tenint en compte que la recomanació del Govern és que la gent d'aquest col·lectiu voti durant la primera franja de la jornada, quan es poden constatar les incompareixences.