Mans comptant bitllets

Els més grans de 45 anys poden cobrar el nou subsidi de 120€ mensuals del SEPE

S'estudia la implantació d'un nou ajut per als aturats de llarga durada

El Govern té previst implantar un nou subsidi per als més grans de 45 anys. Ascendiria a 120 euros mensuals i estaria pensat per a aquells que tinguessin la condició d'aturats de llarga durada. De moment està en estudi per part del Ministeri de Treball i Economia Social.

Segons les primeres estimacions, el nombre de beneficiaris arribaria fins a 900.000 persones. A més, la gestió d'aquesta prestació aniria a càrrec del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), revela el portal La Informació. Si res no es torça, la intenció és que es posi en marxa en qüestió de cinc o sis mesos.

L'objectiu d'aquesta prestació no contributiva és fomentar l'ocupabilitat en aquest sector de població. S'enquadraria dins la nova Llei d'ocupació que es va aprovar el febrer passat.

Aquesta normativa està enfocada a la «política d'ocupació, als serveis públics i privats d'ocupació». També als serveis garantits i compromisos de les persones i entitats demandants d'ocupació, el finançament i l'avaluació de la política d'ocupació. Aquest reglament entén la millora de l'ocupabilitat «com un dret i un deure dels demandants dels serveis públics d'ocupació».

El que se sap del nou subsidi

El nou subsidi està pensat per als aturats de llarga durada que hagin fet 45 anys. De moment se saben pocs detalls sobre les condicions d'aquesta prestació no contributiva. Tot i que tindrà certes semblances amb què ja perceben els aturats més grans de 52 anys.

Mans agafant un ventall de bitllets d'euro
La nova ajuda econòmica del SEPE puja a 120 euros | Getty Images

Entre altres coses permet compatibilitzar aquest ajut econòmic amb una ocupació. Està previst que serveixi de complement durant un temps màxim de 12 mesos per a aquells que compaginin el subsidi amb una feina. Tot i això, encara queden pendents de concretar un seguit de factors que s'aniran coneixent amb les setmanes.

Aquesta mesura econòmica va dirigida a aquells que portin un extens període de temps engrossint les llistes de l'atur. Al SEPE entenen que cal «acreditar prèviament la realització de com a mínim tres accions de cerca activa d'ocupació», a més d'altres condicions.

Quins requisits seran necessaris per optar a aquest ajut?

En primer lloc, el Servei Públic d'Ocupació Estatal demana que l'interessat compti amb l'edat exigida. El següent serà haver esgotat una prestació contributiva o un subsidi per desocupació. Una altra opció és que no es tingui dret a qualsevol d'aquests dos ajuts econòmics que concedeix l'atur.

A això se li uneix estar registrat a l'oficina de feina com a demandant d'ocupació durant un mínim de dotze mesos. El candidat a aquest subsidi també ha d'adquirir el compromís de cercar ocupació activa. Per això cal que no hagi rebutjat una oferta adequada ni que s'hagi negat a participar en accions de formació o reconversió professional.

Foto de diversos bitllets de 200 euros i monedes d'1 euro.
Aquest subsidi està pensat per als aturats de llarga durada | Canva

Què necessito per percebre el subsidi per a més grans de 52 anys?

Els més grans de 52 anys també tenen dret a percebre un subsidi. Es mantindrà en el temps fins que aconsegueixi feina o compleixi l'edat de jubilació. Exigiran tenir 52 anys o més, a més de complir alguns dels següents supòsits. Demanaran que el demandant de l'esmentada ajuda hagi extingit la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.

També hi tindran opció els emigrants retornats a Espanya. Se us reclamarà que durant els darrers sis anys hagi treballat almenys un any a l'estranger. Altres que podran percebre-la seran aquells que hagin estat alliberats de presó sense dret a prestació contributiva.

A ells se'ls uneix les persones que tinguin reconeguda una incapacitat permanent parcial. Hauria de ser a conseqüència d'un expedient de revisió per millora de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o incapacitat permanent total.

Imatge del logotip de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!