Dona contenta davant d'un ordinador amb una imatge destacada a la dreta de bitllets d'Euro

Les mestresses de casa que tenen dret a una pensió de 7.250 € a Catalunya

Per aquelles mestresses de casa que volen sol·licitar la pensió de 7.250 euros, han de complir tres requisits bàsics

Moltes dones, al llarg de la seva vida, s'han dedicat completament a la llar i a la cura dels fills. Tot i que es tracta d'una feina com qualsevol, de moment ser mestressa de casa no es cotitza a la Seguretat Social.

És per això que, a causa d'aquesta situació, hi ha moltes dones que no poden accedir a certes ajudes econòmiques i es queden totalment desemparades. El que no saben és que, malgrat això, és possible cobrar una pensió que arriba als 7.250,60 euros l'any a Catalunya.

Quins són els requisits que cal complir per accedir a la pensió?

En primer lloc, cal saber que es tracta d'una pensió no contributiva que reben aquelles persones que no han pogut cotitzar a la Seguretat Social. Per accedir-hi, i rebre els ingressos mínims, cal complir una sèrie de requisits:

Requisits per accedir a la pensió per a mestresses de casa

RequisitsCondicions per complir
Número 1

Tenir, mínim, 65 anys

Número 2

Ser espanyol/a o tenir residència legal al país durant 10 anys

Número 3

Tenir ingressos per sota dels 7.250,60 euros a l'any

És important saber que aquesta pensió també pot ser sol·licitada per aquells homes que han exercit com a amos de casa i compleixin les condicions imposades.

D'altra banda, en cas que els ingressos anuals superin la quantitat mínima de 7.250,60, mentre es conviu amb familiars, només es pot accedir a la pensió en els casos següents:

Excepcions

Integrants de la llarIngressos anuals màxims
2 convivents

12.326,02 euros

3 convivents

17.401,44 euros

4 convivents

22.476,86 euros

2 convivents (pares o fills)

30.815,05 euros

3 convivents (pares o fills)

43.503,60 euros

4 convivents

56.192,15 euros

Per això, les excepcions només es poden donar a terme si els convivents no superen la xifra màxima d'ingressos anuals que es mostra a l'anterior taula. De tota manera, com que hi ha tantes variables, és interessant tenir una idea de quant es cobra en cada cas.

La regla principal és que si les mestresses de casa no tenen ingressos, rebran la pensió íntegra. Però, si els ingressos que rep creixen, la pensió disminuirà, però no baixarà mai menys que el mínim, que són 1.812,65 euros anuals. En resum, aquestes són les quanties bàsiques d'aquest 2024:

QuantitatA l'anyAl mes
Íntegra

7.250,60 euros

517,90 euros

Mínima (25%)

1.812,65 euros

129,48 euros

Cal afegir que la quantia d'aquesta pensió no és fixa, ja que es determina depenent, com s'ha pogut comprovar, de les rendes que disposa la persona sol·licitant i de la seva unitat familiar.

Finalment, per als que no ho tinguin clar, ser mestressa de casa no té res a veure amb ser empleada o empleat de la llar, ja que en aquest cas sí que es tracta d'una ocupació i cotitzen a la Seguretat Social.