Imatge d'un gos.

La multa desmesurada que et pot caure per deixar sol el gos a casa a Espanya

La nova Llei de Benestar Animal hi és clara

Molts suports i també diversos detractors. Ara bé, la nova Llei de Benestar Animal ha aconseguit marcar un nou rumb en la regulació sobre la cura de les mascotes i animals de companyia.

Aquesta és una de les noves lleis de les quals més s'ha parlat els últims mesos. Tot i això, no tots coneixen a què s'enfronten quan s'apliqui la nova normativa. I és que les multes per no complir-la poden ser elevades.

Multes i penes en la nova Llei

En primer lloc, cal tenir en compte que les multes per no complir la nova Llei de Benestar Animal poden anar des dels 500 € fins als 10.000 € quan es tracta d'infraccions lleus. En el cas de les greus, aquestes pujaran des dels 10.001 € fins als 50.000 € i per a les molt greus, des dels 50.001 € fins als 200.000 €.

Així mateix, les accions que comportin una lesió o la mort de l'animal es poden castigar amb penes de presó entre 3 i 12 mesos si l'animal no mor, les quals pugen entre 6 i 18 mesos si l'animal acaba morint.

Imatge d'un gos traient el cap per la finestra del cotxe
La normativa recull infraccions lleus, greus o molt greus. | Getty Images

Com es determina la gravetat de la situació?

Com a norma general, el criteri per determinar la gravetat de cada situació tindrà en compte si la infracció ha provocat patiment a l'animal. Per això, es consideraran infraccions greus aquelles que, per acció o omissió, provoquin dany a un animal o en comportin l'alteració del comportament. Si l'acció té com a conseqüència la mort o seqüeles permanents, les infraccions seran molt greus.

Què es considerarà com a infracció lleu?

Les infraccions lleus estaran relacionades amb l'incompliment de les responsabilitats que comporta tenir un animal domèstic. Tot i això, aquestes no han de causar lesions ni alteracions en el seu comportament.

Les infraccions administratives són les que, encara que no suposin un dany per a l'animal, impliquen l'incompliment de les obligacions legals que implica tenir-lo, com ara la manca d'identificació. Algunes d'aquestes es poden considerar greus, per exemple: que l'animal no tingui microxip, l'ús d'animals amb finalitats publicitàries, la cria i el comerç d'animals silvestres o no informar de la pèrdua o el robatori de l'animal en 48 hores. En l'últim cas, quan passi aquest temps, es considerarà abandó.

Multes per infraccions lleus

Les infraccions lleus estan penades amb multes entre 500 € i 10.000 €. Aquests en són alguns exemples: permetre que els animals vagin per espais públics sense supervisió, deixar-los lligats sense supervisió, no tenir una assegurança de responsabilitat civil, no esterilitzar aquells animals que tinguin contacte amb altres o deixar-los en condicions que poden desentranyar un perill per a la seva salut,  com ara els vehicles tancats.

D'altra banda, també serà una infracció deixar sol l'animal al domicili durant més de 24 hores en el cas dels gossos i de tres dies, per als gats.

Imatge d'un gos alegre
Si deixes el gos sol a casa més de 24 hores, pots rebre una multa entre 500 € i 10.000 €. | GETTY IMAGES

Multes per conductes en què es faci mal a l'animal

Les conductes que comportin dany als animals es poden considerar com a infraccions greus o molt greus, depenent-ne del cas.

Infraccions greus

Les infraccions greus comporten multes des de 10.001 € fins a 50.000 € i poden ser les següents: l'ús de mètodes agressius per educar l'animal, mutilar o modificar el seu cos,  l'abandonament, el robatori o l'administració de substàncies que no hagi prescrit un veterinari i puguin perjudicar-ne la salut o el comportament.

Aquests també són exemples d'infraccions greus: l'enviament d'animals vius, excepte els casos que estiguin autoritzats per la llei; la retirada dels gats comunitaris saltant-se la llei; l'alimentació d'animals amb despulles procedents d'altres animals que no superin controls sanitaris; i mantenir a gossos i gats de forma permanent en espais confinats, com ara balcons o soterranis.

Gos
Les accions que comportin una lesió o la mort de l'animal es poden castigar amb penes de presó entre 3 i 18 mesos. | Getty Images

Infraccions molt greus

Les infraccions molt greus es poden multar amb sancions d'entre 50.001 € i 200.00 € i són les següents: l'eutanàsia d'animals usant mitjans inadequats o per personal no qualificat; l'ensinistrament i la utilització d'animals per a baralles; l'ús d'animals de companyia per a consum humà; matar gats comunitaris; cria i venda d'animals sense autorització; venda de gossos, gats i fures a botigues; i ús d'animals en activitats festives i culturals.

Així mateix, cometre més duna infracció greu en tres anys es considerarà infracció molt greu. Les accions que comportin una lesió o la mort de l'animal es poden castigar amb penes de presó entre 3 i 18 mesos.

Imatge del logotip de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!