Foto de diversos bitllets d'euro.

Amb només 15 anys cotitzats ja tens dret a una pensió de la Seguretat Social

Hi ha la possibilitat d'accedir a una pensió sense necessitat d'arribar als 35 anys que fixa la llei

A l'hora de jubilar-se, no tots els treballadors arriben als 35 o 37 anys que exigeix la llei per percebre una pensió íntegra. La Seguretat Social no vol que ningú es quedi fora del sistema, per això també concedeix prestacions a aquelles persones que tinguin 15 anys cotitzats.

Una de les grans preocupacions de qualsevol persona quan es retira de la vida laboral és conèixer la paga que li quedarà de jubilat. En funció d'això podrà saber com encarar els darrers anys de la seva vida i si podrà mantenir les despeses que tenia.

Hi ha moltes persones que perdran poder adquisitiu en deixar la feina, però a canvi és probable que guanyin salut i temps lliure, aspectes als quals també cal donar valor. I més en aquests temps de crisi i de pressió laboral.

Imatge d'una persona traient diners d'una cartera
La Seguretat Social endureix les condicions per accedir a una pensió. | Getty Images

Per saber amb exactitud la pensió que ens quedarà, la Seguretat Social té en compte les bases de cotització dels darrers 25 anys. Revisaran les 12 bases de cotització que hagi presentat el treballador al llarg de la seva vida i es valorarà la mitjana de 300 bases de cotitzacions, que es dividiran entre 350.

Un cop feta la mitjana, s'aplica un percentatge que estarà condicionat al període cotitzat. La quantitat mínima és de 15 anys o 5.475 dies. Per tant, a l'hora de concretar el percentatge que s'ha d'aplicar, es parteix des d'aquest període esmentat.

Què passa quan la pensió no arriba al mínim?

En cas que la dada que s'obtingui es trobi per sota de la pensió mínima, la Seguretat Social adoptarà mesures: incorporarà el complement per mínims fins que arribi a la quantia establerta en cada exercici.

Després de 15 anys cotitzats, caldrà valorar una sèrie de factors per conèixer la pensió que ens quedarà. Si no s'arriba al mínim, també hi ha la possibilitat de demanar una pensió de caràcter assistencial, però tot dependrà de les circumstàncies personals.

La importància dels darrers 25 anys de cotització

Per calcular la pensió de jubilació seria convenient arribar a l'edat legal de retirada, sobretot per no patir grans pèrdues amb la paga. La Seguretat Social té en compte la cotització dels darrers 25 anys per fer-ne el càlcul. 

Això sí, la intenció del govern espanyol, tal com han deixat entreveure en alguna ocasió, és ampliar-ho a tota la vida laboral. Això suposaria un cop dur per als treballadors, que veurien molt minvades les seves prestacions.

Home comptant bitllets
Para calcular la pensió es tenen en compte els últims 25 anys cotitzats. | GETTY IMAGES

La confecció de la base reguladora consisteix en la suma de les darreres 300 bases de cotització i es divideixen entre 350. Aquest resultat sortirà de la suma de totes les pagues ordinàries i extres que percebés la persona jubilada durant 25 anys.

Amb això es busca fixar una correlació entre els valors de la cotització i transformar-les en 12 pagues ordinàries i dues d'extraordinàries. A la suma de les bases es tenen en consideració les 12 pagues anuals, més els cobraments de les extres de juliol i novembre.

L'enduriment de les condicions per jubilar-se

Les noves mesures que té previst implantar el Ministeri de José Luis Escrivá estan orientades a endurir les condicions d'accés a les pensions. Es van endarrerint els anys de retirada legal amb el propòsit d'arribar als 67 anys el 2027. El 2023 ja arriben als 66 anys i sis mesos.

A més a més, cada vegada són més grans les penalitzacions per avançar-ne la retirada. En qualsevol cas, a algunes persones és possible que els resulti més interessant encara que perdin uns quants diners. Sobretot, quan es tractin de feines de gran duresa o es gestionin negocis que estiguin en situació crítica a punt de desaparèixer.

Logotip de l'aplicació WhatsApp NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp