Imatge amb diversos bitllets i monedes d'euro

Ja pots demanar el complement de pensió de 378 euros: com fer-ho

El nou complement per maternitat es sol·licita amb els mateixos tràmits per a cobrar la pensió de jubilació o incapacitat

El govern espanyol ha aprovat aquest 2021 un nou complement de la pensió relacionat amb la maternitat. El ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions concedeix un augment de 378 euros en la pensió d'aquelles persones que van patir un perjudici en les seves carreres laborals per la cura dels fills, i per tant va dirigit sobretot a les dones.

El govern va deixar clar que aquesta nova ajuda s'aplicarà només a les pensions que cursin a partir de la seva posada en marxa, i per tant, els que ja cobraven una pensió abans del 4 de febrer no poden demanar-ho. Però els que sí que tenen dret a ella poden demanar-la tenint en compte els requisits i el mecanisme per a fer-ho.

Inclusió, Seguretat Social i Migracions estableix que només un dels progenitors pot beneficiar-se del nou complement. Aquest va dirigit sobretot a les dones, que són les que més veuen minvades les seves carreres laborals per causa dels fills. Però els homes també poden sol·licitar-les, sempre que s'hagin vist més perjudicats. En el cas de dos homes o dues dones, es reconeix el dret a qui tingui la pensió més baixa. Els requisits per a cobrar el complement són els següents.

  • Estar inscrit en algun règim de la Seguretat Social i demanar una pensió contributiva de jubilació o d'incapacitat permanent.
  • Tenir un o més fills inscrits en el Registre Civil.
  • En el cas dels homes, causar dret a una pensió de viduïtat per defunció de l'altre progenitor sempre que un dels fills tingui dret a una pensió d'orfandat i poder demostrar la interrupció o perjudici de la carrera professional arran d'un naixement o adopció.

Com demanar el complement de maternitat

El complement no es concedeix de manera automàtica en tramitar una nova pensió, sinó que cal sol·licitar-la de manera expressa. Es tracta d'un mateix tràmit en paral·lel amb la sol·licitud de la pensió, i per a fer-ho n'hi ha prou amb indicar les dades necessàries en el formulari de sol·licitud de la mateixa pensió. Per tant, no cal realitzar cap procés addicional ni emplenar cap altre document.

En realitzar la sol·licitud de la pensió, el sol·licitant ha d'emplenar l'apartat 3.2 de «Dades per al complement de benefici per cura de fills/adoptats o acollits i del complement per a la reducció de la bretxa de gènere/complement per maternitat».

En aquest apartat, cal marcar la casella que es troba al costat de l'epígraf «Sol·licita el complement per a reducció per a la bretxa de gènere/complemento per maternitat», i emplenar les dades personals: el nom, el DNI, la data de naixement, l'adopció o l'acolliment de cadascun dels fills, i les dades de l'altre progenitor. També cal assenyalar per a quins fills se sol·licita el complement.

Com tramitar la jubilació

La pensió de jubilació es demana en els Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS). Una vegada aquí, l'interessat ha de facilitar la documentació requerida. També es pot demanar a través d'internet, mitjançant el formulari que es troba en la web de la Seguretat Social, en l'apartat «Pensionistes». Per a demanar la pensió de jubilació cal lliurar la següent documentació:

  • Per a la jubilació parcial cal presentar la certificació d'empresa i el certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Per a la jubilació anticipada per bonificació d'edat i malaltia, cal presentar el certificat d'empresa, o el de discapacitat grau reconegut.
  • Per a la jubilació anticipada per altres motius cal presentar la documentació que acrediti que el cessament de l'activitat va ser per causa no imputable al sol·licitant, o si va ser per voluntat del treballador una identificació del cònjuge i acreditació del parentiu mitjançant llibre de família o acta del Registre Civil.
  • Per a demanar un complement a mínims cal presentar llibre de família, actes del Registre Civil o certificat oficial que acreditin el parentiu del cònjuge amb el sol·licitant. Els estrangers hauran de presentar el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers o Targeta d'Identitat.

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.