Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Una parella revisa uns papers, i al cercle, el logotip d'Hisenda

El nou impost solidari que hauràs de pagar a Catalunya molt aviat

El govern espanyol ha implementat noves mesures fiscals, amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat del sistema de pensions

El sistema públic de pensions necessita una reforma. Amb l'assentament de la piràmide poblacional invertida, cal que l'Estat augmenti els ingressos per garantir les pensions futures d'una societat cada cop més envellida.

Per això, el govern espanyol ja ha introduït noves mesures. Amb l'aprovació d'un nou Reial Decret el 26 de març passat, certs treballadors hauran d'abonar a la Seguretat Social una quota de solidaritat. Aquesta novetat entrarà en vigor a partir de l'1 de gener del 2025.

Qui ha de pagar la nova quota de solidaritat?

La quota de solidaritat s'aplica als treballadors amb salaris elevats. La quantia es calcularà en funció dels rendiments del treball per compte d'altri sobre la base màxima de cotització vigent. Això implica totes les persones que tinguin un salari superior als 56.600 euros anuals.

El Reial decret fixa tres trams de cotització addicionals:

  • Un 0,92% per a la part del salari compresa entre la base màxima i un 10% superior a aquesta.
  • Un 1% per a la part del salari entre el 10% i el 50% addicional sobre la base màxima.
  • Un 1,17% per al tram del salari superior al 50% de la base màxima.

Aquesta nova quota també implica que els afectats tindran una cotització superior a la Seguretat Social. Així mateix, és fonamental recalcar que la distribució d'aquesta quota de solidaritat afectarà tant empreses com treballadors.

L'empresa serà responsable del 83,39% de la contribució, mentre que el treballador assumirà el 16,1%. Això implica que la cotització de l'empresa serà considerablement més gran que la del treballador.

A qui afecta la quota de solidaritat?

Aquesta mesura començarà amb quotes del voltant de l'1% el 2025 per al segon tram, però augmentarà a un ritme de 0,25 punts per any. S'espera que arribi aproximadament al 6% el 2045. En aquest moment, el 5% anirà a càrrec de l'empresa, i l'1% serà responsabilitat del treballador.

No obstant això, aquesta quota de solidaritat s'aplica únicament als treballadors que cotitzen al Règim General de la Seguretat Social. També l'hauran d'abonar certs treballadors contractats pel Règim del Mar. Per tant, els autònoms, un dels col·lectius més sacsejats per les obligacions fiscals, no es veuran afectats.

Aquest Reial decret imprimeix una nova normativa per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions a Espanya. Cada cop hi ha més persones jubilades, i l'augment de l'esperança de vida provoca que la percepció de les prestacions s'allargui en el temps. És necessari disposar de noves eines i adoptar estratègies innovadores per donar resposta a aquesta situació.