Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Uns alumnes d'esquena en una classe i al cercle, el logotip d'Hisenda

Nova deducció de la declaració de la Renda per a moltes famílies amb 2 fills

Moltes famílies d'una comunitat es poden veure beneficiades amb uns canvis que poden estalviar molts diners

La campanya de la declaració de la renda va començar el 3 d'abril. Milions de contribuents ja han rendit comptes amb Hisenda per internet. A partir del 7 de maig, l'Agència Tributària la pot confeccionar per telèfon, i des del 3 de juny es podrà acudir a les oficines perquè faci de forma presencial.

Dit això, els ciutadans busquen la manera de deduir i pagar menys impostos. Hi ha avantatges per desgravar de forma estatal, però les comunitats autònomes també tenen incentius que et poden ajudar i beneficiar. Un dels més populars està relacionat amb les famílies nombroses.

La comunitat que ha afegit una nova deducció per a famílies amb dos fills

Com dèiem, a diverses comunitats autònomes hi ha deduccions fiscals a la Renda per les despeses que tenen a veure amb la cura dels menors. També hi ha avantatges per a famílies monoparentals o nombroses. A més, durant els tres primers anys dels nens, les mares es poden beneficiar d'un ajut a la maternitat de fins a 1.200 euros a l'any o 100 euros al mes.

Així mateix, al Principat d'Astúries s'han implementat noves mesures fiscals destinades a les famílies. A partir d'aquest any, les famílies amb dos fills ja es consideren nombroses a efectes fiscals, i es podran deduir fins a 1.000 euros. Per a les famílies tradicionals especials, que són les que tenen 5 fills o més, es poden desgravar una quantitat màxima de 2.000 euros.

Es tracta d'una mesura innovadora i que pot ser precedent. Altres comunitats podrien començar a fer al mateix en futures campanyes de la Renda. I és que, tenint en compte que cada cop es tenen menys fills, no seria d'estranyar. És una mesura que ja ha entrat a Espanya i que es pot expandir.

A més, a Astúries també s'han establert deduccions de 300 euros pel primer fill i 600 euros a partir del segon, fins que el fill faci 26 anys.

No obstant això, cal complir una sèrie de requisits, que queden recollits a la Llei 40/2003 de Protecció a les Famílies Nombroses. La deducció només és aplicable si el contribuent conviu amb la resta de la unitat familiar.

En el cas de matrimonis, si els dos cònjuges tenen dret a la deducció, cal indicar a la columna "Comú" la categoria de família nombrosa a què pertanyen. Si opten per una captura de dades individual (presentar la Renda per separat), cal marcar a la columna "Del Titular" la categoria de família nombrosa corresponent.

Després cal indicar el nombre de persones amb dret a la deducció. "1" si només la pot aplicar el titular, "2" si la poden aplicar dues persones, i així successivament.

Les deduccions fiscals poden ser de gran ajuda per a moltes famílies. Amb aquests canvis, moltes llars poden estalviar-se molts diners en la declaració de la Renda, i disposar d'un poder adquisitiu més gran per afrontar totes les despeses habituals.