Una dona jove que treballa a l'ordinador amb mascareta

Et poden obligar a vacunar-te a la feina per no fer-te fora? Tot el que se sap fins ara

L'advocada Teresa Ezquerra ha compartit el seu punt de vista legal sobre el tema

Els treballadors poden ser obligats per les empreses a vacunar-se contra la Covid-19? La vacunació contra el coronavirus està sent un dels punts claus en la lluita contra el virus.

A Espanya, gran part de la població té ja, almenys, una de les dosis d'alguna de les vacunes. Sabem que malgrat que molts experts, així com Sanitat, recomanen i insten la població a vacunar-se, no és una cosa que calgui fer de forma obligatòria.

Cada persona és lliure de decidir si vol o no que li administrin les dosis corresponents. No obstant això, hi ha un aspecte sobre la vacuna que ara està inquietant als treballadors.

És cert que el govern no pot obligar els ciutadans a posar-se la vacuna. D'altra banda, poden les empreses fer que els seus treballadors se les administrin de manera obligada? La resposta és no, de moment.

Els caps no poden fer que els seus treballadors es vacunin si aquests no volen. És el que es dedueix de l'actual legislació que hi ha vigent a Espanya sobre prevenció de riscos laborals.

L'advocada Teresa Ezquerra ha parlat del tema, assegurant que, actualment, les empreses poden oferir la vacunació davant de malalties no associades al lloc de treball, però no obligar a posar-les.

Ha afirmat que aquest fet va subjecte a la llei bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica. Aquesta especifica no obligatorietat de la vacunació, en general.

I és precisament per això que les empreses tampoc poden obligar els treballadors a vacunar-se, ja que no poden passar per sobre d'aquesta llei.

De primeres, un acomiadament provocat pel fet que un treballador no hagi volgut vacunar-se, no seria legal. Tampoc obligar o pressionar els empleats a vacunar-se.

Així i tot, cal tenir en compte que tot això hauria de passar en última instància per mans d'un jutge. Serà aquest qui prendria l'última decisió sobre el cas.

Això és degut al fet que en un cas d'aquest àmbit podrien veure confrontats béns jurídics. Serien la salut pública davant dels drets individuals, com ha passat durant tota la pandèmia.

És per això que hauria de ser un jutge qui determinés la legalitat del requeriment de vacunar d'un empresari al seu empleat, com ha succeït amb les restriccions durant la pandèmia.

De fet, hi ha alguns casos en què un jutge ha obligat alguns col·lectius a vacunar-se. Per exemple, va succeir a Granada el 2010. 35 nens van ser obligats a vacunar-se contra el xarampió, va ser per un brot que hi va haver en un col·legi.

La llei podria canviar si la situació empitjora

Així doncs, queda clar que, a hores d'ara, no seria normal que es permetés que un cap obligui els seus treballadors a vacunar-se. Però, podria això canviar en un futur? Seria estrany, però en una situació extrema, podria passar, explica l'advocada.

Teresa afirma que fer la vacuna obligatòria podria succeir, sempre que es faci sota els termes de la llei.

Des del seu punt de vista, seria la Llei d'estat d'alarma, excepció i setge que ho permetria. Això és així ja que aquesta norma estableix que «l'autoritat competent podrà adoptar per si mateixa, segons els casos, a més de les mesures previstes en els articles anteriors, les que estableixen les normes per a la lluita contra les malalties infeccioses».

De la mateixa manera, hi ha una llei similar en l'àmbit sanitari per la qual aquesta obligatorietat es podria veure també emparada. Es tracta de la Llei Orgànica de mesures especials en matèria de salut pública.

«Amb l'objectiu de protegir la salut pública i prevenir la seva pèrdua o deteriorament, les autoritats sanitàries de les diferents administracions públiques poden, dins l'àmbit de les seves competències, adoptar les mesures previstes en la present Llei quan així ho exigeixin raons sanitàries d'urgència o necessitat», és el que diu la norma.

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.