Imatge d'arxiu de les mans d'un avi

La pensió de milers de jubilats homes pot variar a Espanya

Les últimes sentències reconeixen el dret dels homes a cobrar el complement per paternitat reservat fins ara a les dones

La legislació actual a Espanya reconeix el dret a un complement de maternitat per a les dones que accedeixen a la pensió de jubilació, incapacitat permanent. Això suposa un increment en la prestació del 5% a les dones amb dos fills, el 10% si té tres i el 15% a partir de quatre.

La pujada s'aplica des de l'entrada en vigor de la llei el gener de 2016 i beneficia a aquelles dones que hagin tingut almenys dos fills. El dret ve reconegut tant per als fills naturals com els adoptius, amb independència del lloc de naixement, sempre que estiguin inscrits en el registre civil.

Però aquest dret fins ara reconegut només a les dones podria estendre's molt aviat als homes. Les últimes sentències dels tribunals espanyols reconeixen el complement als homes que el sol·liciten, emparant-se en les decisions preses anteriorment pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

El tribunal europeu considera discriminatòria la llei espanyola i incentiva a més jubilats a demanar el complement. Així ho va dictaminar en una sentència de desembre de 2019 en la qual considera que les prestacions reconegudes per a les mares ha d'estendre's també als pares. Això ha portat a molts d'ells a reclamar en els tribunals.

Un d'ells, Ricardo Mejías, cobrarà aquest plus reservat fins ara a les dones gràcies a la decisió d'un tribunal. Ricardo, de Càceres, es va jubilar fa dos anys després de treballar com a director d'un banc. Després de la sentència del tribunal europeu i en ser-li negat el complement, va interposar una demanda que acaba de guanyar recentment.

Al setembre, el Jutjat social número 2 de Vigo va reconèixer el dret a un home en entendre que el complement no està reservat a les dones. La decisió va beneficiar a un demandant, pare de dos fills, que havia sol·licitat l'augment en compliment del Reial decret 8/2015 i amb l'empara de la sentència dels tribunals europeus.

El reconeixement del dret en els tribunals europeus obre la porta al fet que els homes que hagin tingut dos o més fills accedeixin a un augment percentual de la pensió. Això beneficia tant als que cobren una pensió de jubilació com els que perceben una de viduïtat o per incapacitat permanent.

El plus de maternitat que concedeix l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va entrar en vigor l'1 de gener de 2016, així que la reclamació dels homes només seria efectiva en el cas dels quals s'hagin jubilat des de gener de 2016.

El Govern central canviarà la llei

Després de les últimes decisions dels jutges, el Govern central ha accedit a reformular el complement de maternitat per a posar fi a la discriminació als homes. El ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions té previst aplicar coeficients compensatoris per a persones de tots dos sexes i per a tots aquells períodes que no hagin pogut cotitzar.

Segons el ministeri, es posarà en marxa un mecanisme per a compensar la pensió pels períodes de baixa o nul·la cotització després de la maternitat o paternitat, i podria fins i tot entrar en vigor a principis de 2021. Això obligarà a canviar la Llei General de la Seguretat Social.

Així es compensaran les reduccions de jornada o acomiadaments produïts després de la maternitat o paternitat, encara que encara avui continuen sent sobretot les dones les que tenen majors llacunes en la cotització per aquest fet. La reclamació ve també d'aquelles dones que només han tingut un fill o amb una jubilació anticipada, per als qui no es veu reconegut el dret al complement en la pensió.

Segons la sentència del tribunal de la Unió Europea, les diferències entre les pensions de les dones i els homes a Espanya «no és suficient per a arribar a la conclusió que les dones i els homes no es troben en una situació comparable en la seva condició de progenitors en relació amb el complement».

La primera de les interpel·lacions va arribar del Jutjat social número 3 de Girona, que plantejava al TJUE l'equiparació del complement als homes. El tribunal va resoldre que «la concessió únicament a les dones del complement constitueix una discriminació directa per raó de sexe» i, en virtut d'això, queda prohibida per la Directiva 79/7/CEE.