Foto de bitllets de 50 euros.

La pensió de jubilació de 6.400 € anuals que es podrà cobrar el 2023

Aquesta és la pujada a les pensions no contributives que ha aprovat el Govern

Al 2023, molts espanyols podran optar a una pensió de fins a 6.400 euros anuals sense haver cotitzat. Aquesta seria la quantia establerta pel Govern per al proper any, per a tots aquells que esperen rebre una pensió no contributiva. Es tracta de la pensió que cobren els qui no han pogut arribar al mínim de 15 anys de cotització, necessaris per cobrar la pensió mínima.

És sabut que són moltes les circumstàncies que poden passar al llarg de la vida. Així que, no tots els treballadors arriben a aquest mínim durant tota la seva vida laboral, i per això per a tots ells hi ha un altre tipus de pensió.

El Govern d'Espanya, per mitjà de la Seguretat Social, compta amb l'anomenada pensió no contributiva. L'objectiu principal és que aquestes persones no quedin desprotegides durant els darrers anys de la seva vida. En definitiva, assegurar un ingrés mínim mensual per als que ja tinguin l'edat de jubilació.

Què passa quan no has tributat prou a la Seguretat Social

La pensió no contributiva és una prestació a què poden tenir accés aquells treballadors que no han cotitzat prou a la Seguretat Social. De fet, també hi poden accedir els qui no han treballat mai.

El proper 2023 les quanties ascendiran. Des del Govern es preveu que pugin fins a un 8,5%. A més, per poder-hi accedir, els tràmits s'han de dur a terme a través de l'Institut de Majors i Serveis Socials, IMSERSO per les sigles.

Vella amb diners
La pensió no contributiva pujarà a 6.400 euros anuals el 2023 | GTRES

Des de la mateixa web de l'organisme, indiquen que aquest tipus de prestacions estan orientades a les persones que no han cotitzat el mínim per a la pensió contributiva. Així mateix, entren dins aquest concepte aquells que estiguin en una situació econòmica vulnerable.

Els requisits que has de complir per accedir a una pensió no contributiva

En aquest sentit, s'ha de tenir clar que cal complir alguns requisits clau per poder accedir a aquest tipus de pensió.

1. Tenir l'edat adequada

En primer lloc, els treballadors han de tenir 65 o més anys i, a més a més, han d'haver residit a Espanya durant 10 anys. D'altra banda, també cal demostrar que es tenen rendes inferiors a 5.899,60 euros a l'any. Per això, cal demostrar que la persona es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica.

2. Què passa si es conviu amb un cònjuge o parent de segon grau?

En cas que el contribuent estigui vivint amb altres persones, si aquesta és el cònjuge o un parent de segon grau, la renda mínima puja. Si conviu amb dos, s'incrementa fins a 10.029,32 euros a l'any, i en el cas que siguin tres, augmenta fins a 14.159,04 euros anuals. I, si en són quatre, fins als 18.288,76 euros a l'any.

3. Els ingressos mínims si es conviu amb pares o fills

D'altra banda, si la persona conviu amb els pares o amb els fills, la renda també varia. En aquest cas, si el nombre de convivents és de dos, la quantia mínima és de 25.073,30 euros anuals. Si són tres convivents, fins a 35.397,60 euros a l'any, i si en són quatre, augmenta fins a 45.721,90 euros anuals.

Foto d'uns bitllets de cinquanta euros sortint d'un caixer.
S'han de tenir en compte moltes variables per a la pensió no contributiva | Getty Images

Aquesta és la quantia de la pensió no contributiva de la Seguretat Social

Des del Govern d'Espanya han confirmat que les pensions contributives i no contributives augmentaran un 8,5% de cara al 2023. A l'espera de la dada de l'IPC del novembre, si les pensions no contributives pugen aquest percentatge, pujarien de 5.899,60 euros a 6.401,06 euros cada any. És a dir, es podrien percebre ingressos mensuals de 457,21 euros en catorze pagues.

Aquestes mateixes es divideixen en dotze nòmines i dues pagues extres: la d'estiu i la de Nadal. D'altra banda, cal recordar que durant l'estiu el Govern ja va pujar les pensions no contributives un 15%.

Aquesta mesura va formar part del paquet aprovat per l'Executiu per fer front a la crisi econòmica. Tot i això, aquesta pujada estava aprovada per durar des del juliol del 2022 fins al 31 de desembre d'aquest mateix any. A partir de l'1 de gener del 2023, la pujada que queda és la del 8,5%.