Vella amb diners

Aquesta és la pensió mínima i màxima que et poden pagar a Catalunya el 2022

Aquestes en són les diferents quantitats segons l'IPC

La pujada de preus que estem patint a Catalunya ha esdevingut un autèntic problema. Sobretot, des de fa uns mesos. Amb una inflació que se situa en el 10,8 %, la veritat és que cada vegada són més les persones que no arriben a final de mes.

De totes aquestes persones, les més afectades són els pensionistes. Aquest és un dels motius principals pels quals és important conèixer quina és la pensió mínima i màxima disponible aquest 2022.

Quant van pujar les pensions el 2022?

A principi d'any, les pensions considerades com a contributives van augmentar un 2,5 % i es van adequar a l'IPC mitjà de l'any 2021. Tot i això, les pensions mínimes, tant contributives com no contributives, han pujat un 3 % i se situen per sobre de l'IPC mitjà.

Així mateix, és rellevant tenir en compte que, segons les darreres mesures del Govern, des del mes de juliol fins a finals del 2022 aquelles pensions no contributives pujaran un 15 % més. L'objectiu és pal·liar la gran pujada de preus el màxim possible.

La pensió màxima que podràs cobrar enguany

Aquest 2022, la quantia màxima de les pensions públiques contributives se situa en 2.819,18 €, és a dir, 39.468,52 € anuals en 14 pagues. El 2021, aquesta quantia màxima era de 2.707,49 € o 37.904,86 € anuals en 14 pagues. En altres paraules, ha pujat 111,69 € al mes.

Foto de les mans d'una persona gran amb unes monedes d'euro i una cartera.
Les quanties mínimes pujaran a causa de la inflació. | Getty Images

No obstant això, cal tenir en compte que cap pensionista no pot cobrar més d'aquesta xifra. Això passa pel fet que la llei estableix tant un mínim com un màxim, encara que es cotitzi per la base màxima (4.139,40 € al mes).

Pel que fa a les quanties mínimes, aquestes varien depenent de cada cas, així com del tipus de pensió de què estiguem parlant. En aquest sentit, s'estableixen xifres diferents per a aquest 2022, encara que totes queden dividides en 14 pagues anuals.

1. Jubilació per qui tingui menys de 65 anys

Les persones jubilades menors de 65 anys amb cònjuge a càrrec tenen dret a una pensió mínima de 834,90 € mensuals o 11.688,60 € a l'any. Aquells que no tinguin cònjuge percebran un mínim de 675,20 € al mes o 9.452,80 € anuals. D'altra banda, qui tingui cònjuge, però aquest no estigui a càrrec seu, obtindrà una pensió mínima de 638,20 € al mes o 8.934,80 € anuals.

2. Jubilació a partir dels 65 anys

Les persones jubilades de 65 anys o més amb un cònjuge a càrrec obtindran un mínim de 890,50 € mensuals o 12.467 € a l'any. Mentrestant, qui no tingui cònjuge té dret a un mínim de 721,70 € mensuals o 10.103,80 € a l'any. Finalment, qui tingui cònjuge, però no a càrrec seu, té dret a un mínim de 685 € mensuals o 9.590 € a l'any.

3. Jubilats amb 65 anys que procedeixin de gran invalidesa

D'altra banda, les persones jubilades de 65 anys amb cònjuge a càrrec obtindran un mínim de 1.335,80 € al mes o 18.701,20 € anuals. Qui tingui cònjuge, però no a càrrec seu, obtindrà com a mínim 1.027,50 € mensuals o 14.385 € al mes. Mentrestant, qui no tingui cònjuge té dret a una pensió mínima de 1.082,60 € al mes o 15.156,40 € anuals.

Monedes i bitllets d'euro
Les pensions mínimes variaran depenent del cas. | IStock Photo (Roman Stavila)

4. Pensió mínima de gran invalidesa

La pensió mínima de gran invalidesa per les persones amb cònjuge a càrrec és de 1.335,80 € mensuals o 18.701,20 € a l'any. Qui tingui cònjuge, però no a càrrec seu: 1.027,50 € mensuals o 14.385 € anuals. Per a qui no tingui cònjuge serà de 1.082,60 € al mes o de 15.156,50 € a l'any, de la mateixa manera que succeeix amb els anteriors.

5. Incapacitat total o absoluta a partir de 65 anys

La pensió mínima per incapacitat total a partir de 65 anys per a les persones amb cònjuge a càrrec serà de 890,50 € al mes o 12.467 € a l'any. Per a qui no tingui cònjuge a càrrec seu, serà de 685 € mensuals o 9.590 € a l'any. Mentrestant, per a qui no tingui cònjuge, serà de 721,70 € al mes o de 10.103,80 € anuals.

6. Incapacitat total per a persones entre 60 i 64 anys

D'altra banda, la pensió mínima per incapacitat total per a persones entre 60 i 64 anys amb cònjuge a càrrec és de 834,90 € al mes o 11.688,60 € a l'any. Per a qui tingui cònjuge, però no a càrrec seu, serà de 638,20 € mensuals o 8.934,80 € a l'any. En canvi, per a qui no tingui cònjuge serà de 675,20 € al mes o 9.452,80 € anuals.

7. Incapacitat total per malaltia comuna en menors de 60 anys

La quantia mínima per incapacitat total derivada d'una malaltia serà de 532 € al mes o 7.448 € a l'any per a qui tingui un cònjuge a càrrec seu o no tingui cònjuge. Per al qui tingui cònjuge, però aquest no estigui a càrrec seu, serà de 527,40 € mensuals o 7.383,60 € al mes.

8. Incapacitat parcial per accident laboral per a persones de 65 anys

Per a aquelles persones amb incapacitat parcial per accident laboral de més de 65 anys amb cònjuge a càrrec seu, la quantia mínima serà de 890,50 € al mes o 12.467 € a l'any. Mentrestant, per a qui no tingui cònjuge serà de 721,70 € al mes o de 10.103,80 € anuals. Per al qui tingui cònjuge, però no a càrrec seu, serà de 685 € al mes o 9.590 € anuals.

Euros
La xifra dependrà d'alguns factors. | GETTY IMAGES

9. Pensió mínima de viduïtat

Pel que fa a la pensió mínima de viduïtat, per a les persones amb càrregues familiars serà de 834,90 € al mes o 11.688,60 € anuals. Per a les més grans de 65 anys amb discapacitat igual o major de 65 % serà de 721,70 € al mes o 10.103,80 € a l'any.

Mentrestant, per a aquelles persones entre 60 i 64 anys, serà de 675,20 € mensuals o 9.452,80 € anuals. Pels menors de 60 anys sense càrregues serà de 546,80 € al mes o 7.655,20 € a l'any.

10. Pensió mínima per orfandat

La pensió mínima d'orfandat per beneficiari serà de 220,70 € mensuals o 3.089,80 € a l'any. Per a les persones menors de 18 anys amb discapacitat igual o més major de 65 %, serà de 434 € al mes o 6.076 € anuals.

Per a aquells casos d'orfandat absoluta la quantia mínima serà de 10.266,20 € si és un sol beneficiari o 3.089,80 € a l'any per cadascun d'ells si n'hi ha més.

Pensió mínima a favor de familiars

La quantia mínima a favor de familiars serà de 22,70 € mensuals o 3,089,80 € a l'any per beneficiari. Si no hi ha cap vidu ni orfe, la pensió mínima d'un beneficiari de 65 anys o més serà de 533,10 € al mes o 7.463,40 € a l'any.

Si hi ha un beneficiari de menys de 65 anys, serà de 502,40 € mensuals o 7.033,60 € anuals. Finalment, si hi ha diversos beneficiaris, serà de 3.089,80 € a l'any per cadascun.

▶️ Vídeo del dia