Muntatge amb una parella de jubilats caminant i una mà amb bitllets d'euro

Quina pensió em pagarà la Seguretat Social si ja he cotitzat 30 anys de la meva vida?

A partir dels 15 anys de cotització podràs cobrar la pensió contributiva

Treballar per arribar a cobrar una pensió de jubilació digna és un propòsit fonamental a la vida de qualsevol individu. Al llarg de la nostra vida laboral, dediquem una part significativa del nostre temps i esforç a la nostra feina.

Treballar i cotitzar per a la pensió de jubilació és una responsabilitat i una inversió al nostre benestar a llarg termini. En cotitzar i contribuir regularment al sistema de Seguretat Social, estem construint un matalàs financer. Aquest ens permetrà mantenir una qualitat de vida adequada a l'etapa de jubilació.

Això és especialment important en un context demogràfic on l'esperança de vida ha augmentat, cosa que significa que la jubilació podria perllongar-se durant anys. Comptar amb una pensió sòlida i suficient serà essencial per fer front als desafiaments econòmics que sorgeixin durant aquest període.

Treballar també té un impacte positiu en altres aspectes de la nostra vida. El treball ofereix un sentit de propòsit, una estructura diària i l'oportunitat de desenvolupar habilitats i coneixements. No només ens proporciona ingressos, sinó també una xarxa social i una connexió amb la societat que és valuosa al llarg de tota la nostra vida.

Al final de la teva vida laboral, qualsevol treballador es fa la mateixa pregunta. Quants anys he cotitzat i quant cobraré per això? Per arribar a cobrar la pensió contributiva màxima cal haver cotitzat durant 35 anys. Tot i això, moltes persones es queden a les portes.

Muntatge amb una parella de jubilats i una guardiola amb monedes amuntegades al costat
És necessari arribar als 35 anys cotitzats per cobrar la pensió contributiva màxima | Monkey Business Images, Getty Images Signature

Quant cobraré si treballo durant 30 anys?

En primer lloc, cal diferenciar entre la pensió contributiva i la no contributiva. El primer cas representa aquells individus que han cotitzat i contribuït al sistema de Seguretat Social o al sistema de pensions durant la seva vida laboral.

Per contra, la no contributiva s'atorga a persones en situació de vulnerabilitat i amb recursos econòmics escassos. Indubtablement, aquest tipus de pensió és força inferior a l'altra i també consta de certs requisits per poder cobrar-la.

Si has treballat durant 30 anys, no hi ha cap mena de dubte: rebràs una pensió contributiva. Aquesta és la que es cobra després d'haver cotitzat més de 15 anys a la Seguretat Social.

Després de 30 anys de cotització, tindràs dret a rebre una pensió contributiva, però no serà el 100% de la pensió. Per accedir-hi totaliment, caldrà haver cotitzat durant 35 anys. Per tant, qualsevol període de cotització per sota d'aquest número implica rebre un percentatge menor de pensió.

Muntatge amb mans d'una persona gran i un cercle amb diversos bitllets d'euro
Com menys anys quedin per als 35 cotitzats, més gran serà el percentatge de la pensió | Getty Images Signature, DAPA Images

I quin percentatge de la base reguladora?

Per accedir a la pensió contributiva, cal haver cotitzat almenys 15 anys, cosa que permetria rebre el 50% de la base reguladora. A partir d'aquí, cada mes de cotització addicional fins al mes 49 (equivalent a 4 anys més) aportarà un increment de 0,21 punts percentuals a la base.

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies, novetats i últimes hores de PENSIONS al WhatsApp!

Després del mes 49, l'increment serà menor i només sumarà 0,19 punts per mes. Per exemple, una persona que ha cotitzat durant 30 anys acumularia 360 mesos de cotització, dels quals els primers 130 mesos sumarien el 50% de la base.

Els 49 mesos següents afegirien 10,29 punts a la base, mentre que la resta dels mesos (131 mesos) sumarien 24,89 punts addicionals. En total, s'assoliria el 85,18% de la base reguladora. Per tant, si la base reguladora fos de 2.000 euros, la pensió a rebre amb 30 anys de cotització seria aproximadament de 1.703,6 euros.

És important tenir en compte que aquest càlcul continuarà sent vàlid fins a l'any 2027. Aquest any entrarà en vigor el darrer tram de la reforma de les pensions del 2013, i el coeficient afegit per cada any treballat serà menor. Per això, és fonamental tenir una planificació financera adequada per assegurar-te una jubilació satisfactòria.