Foto d'uns bitllets de cinquanta euros sortint d'un caixer.

La pensió que et pagarà la Seguretat Social amb només 15 anys cotitzats a Catalunya

Aquesta és la quantia que et correspon si compleixes tots els requisits de la Seguretat Social

Cap ciutadà de Catalunya, al final de la seva etapa laboral, no té garanties que cobrarà una pensió contributiva quan es jubili. Perquè això passi, l'usuari ha hagut de complir alguns requisits.

Aquests, majoritàriament, fan referència a la cotització. És a dir, aquelles persones que no hagin cotitzat prou durant la seva trajectòria laboral s'enfrontaran a un nombre més gran de dificultats si volen cobrar la pensió.

Per cobrar la pensió de jubilació és obligatori que qualsevol treballador hagi cotitzat com a mínim 15 anys. D'ells, dos han hagut de ser durant els 15 anys abans de la jubilació. Si no, no es podrà gaudir de la pensió contributiva.

Què passa si has cotitzat menys de 15 anys a Catalunya?

Aquest és un tema que desperta diversos dubtes. Sobretot quan s'acosta l'edat de la jubilació. Tot i això, malgrat el que hem comentat no vol dir que l'usuari es quedi completament desprotegit.

▶️ Vídeo del dia

Aquí entren en joc les pensions de jubilació conegudes com a no contributives. En aquest sentit, en formen part les que es concedeixen als treballadors majors de 65 anys en estat de necessitat. Es tracta d'una prestació econòmica i d'assistència mèdica gratuïta i serveis socials essencials. Aquests es donen malgrat que no s'hagi cotitzat o no s'hagi fet prou per accedir a la pensió contributiva de jubilació.

Requisits per accedir a la pensió no contributiva a Catalunya

Tot i que existeix, no vol dir que sigui senzill aconseguir-la. Per fer-ho, a més d'acreditar que no s'ha assolit el nivell de cotització requerit, també cal complir amb una sèrie de requisits indispensables.

Primer pla d'una mà traient bitllets de 50 euros d'un caixer automàtic
La inflació ha afectat de ple als jubilats | Europa Press

En primer lloc, per accedir a aquest tipus de pensió el ciutadà ha de tenir com a mínim 65 anys. És a dir, l'edat normal de jubilació a Catalunya. D'altra banda, és obligatori que resideixi en territori espanyol i que ho hagi fet durant almenys 10 anys des de 16 anys abans de la data de la pensió.

D'aquests deu anys, a més a més, dos han hagut de ser consecutius i sempre anteriors a la sol·licitud de la prestació econòmica. Pel que fa al tema econòmic, cal demostrar que es perceben ingressos anuals de menys de 5.899,60 euros en cas que es visqui sol.

Si formeu part d'una unitat familiar, les quantitats varien. Per a dues persones, puja a 10.029,32 euros anuals. Per a tres a 14.159,04 i, per a quatre o més, a 18.288,76 euros anuals.

Noves quanties a causa de la inflació a Catalunya

Aquestes quanties s'han actualitzat aquest 2022 a causa del problema que vivim amb l'augment de la inflació i de l'IPC. Tot i això, ja havien ascendit a principis d'any un 3%, canviant les quantitats.

Aquestes xifres es tradueixen a 421,40 euros al mes i 5.899,60 a l'any amb caràcter general. Així com a 105,35 euros al mes i 14.74,90 en cas de les pensions del 25%. A meitat d'any, però, aquestes quantitats, que es van aprovar de cara a aquest any 2022, han patit novament modificacions. El Govern va aprovar un increment del 15% als decrets econòmics.

Imatge d'un caixer de La Caixa
Es distingeix entre pensió de jubilació contributiva i no contributiva | LaCaixa

D'aquesta manera, es pretén donar una solució momentània a problemes com la inflació, en gran part ocasionada després de l'esclat de la crisi d'Ucraïna. De moment, és la darrera xifra oficial que es coneix pel que fa a aquest tipus de pensions.

Com veus, malgrat no haver cotitzat els anys suficients per accedir a una pensió de jubilació contributiva, hi ha maneres de no quedar-se desemparat. La solució passa per intentar accedir a una de caràcter no contributiu, complint tots els requisits.