Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons d'un home gran amb papers a la mà i una altra imatge d'unes mans de persona adulta amb monedes d'euros a la mà

Aquesta és la pensió que et queda, si has cotitzat 15 anys o menys a la teva vida

Les persones que hagin cotitzat per sota aquest llindar ja saben la quantia que poden percebre

La Seguretat Social ofereix una sèrie de pensions vitals per a moltes persones. La quantitat que s'ha de percebre, sobretot en la prestació de la jubilació, està supeditada als anys cotitzats. El temps mínim per accedir a aquest ajut són 15 anys, un requisit fonamental marcat per l'administració.

No obstant això, hi ha treballadors que no han arribat al temps mínim, i la Seguretat Social posa a disposició les pensions no contributives. Aquestes abasten tant la jubilació com la invalidesa.

Com funcionen les pensions contributives?

Aquestes prestacions inclouen les pensions de jubilació, incapacitat permanent o defunció. En aquest últim grup apareix la de viduïtat o orfandat. El càlcul de la quantia a percebre es fa a partir de la base reguladora i els anys que s'hagin cotitzat.

Pel que fa a la pensió de jubilació, per rebre el 100% de la base cal cotitzar almenys 35 anys. L'operació és senzilla: com menys anys s'hagin cotitzat, menys quantitat es rep de pensió. Per cada any cotitzat entre el 16è i el 25è, s'afegeix un 3% a la base reguladora següent.

És a dir, si un treballador ha cotitzat 16 anys, rebrà el 53% de la base reguladora. Si ha treballat 17 anys, percebrà el 56%, i així successivament. El modus operandi canvia a partir del 26è any cotitzat, on el percentatge baixa al 2%.

Per exemple, un treballador que ha cotitzat a la Seguretat Social durant 27 anys, rebrà el 84%, el 86% si han estat 28 anys... fins a arribar al 35%. Per tant, si has cotitzat 15 anys, rebràs el 50% de la base reguladora.

Quantia de la pensió rebuda segons els anys cotitzats

ANYS COTITZATS% BASE REGULADORA
15 anys50%
16 anys53%
17 anys56%
18 anys59%
19 anys62%
20 anys65%
21 anys68%
22 anys71%
23 anys74%
24 anys77%
25 anys80%
26 anys82%
27 anys84%
28 anys86%
29 anys88%
30 anys90%
31 anys92%
32 anys94%
33 anys96%
34 anys98%
35 anys100%

Com funcionen les pensions no contributives?

Pels treballadors que han cotitzat menys de 15 anys, la Seguretat Social ofereix les pensions no contributives. Són gestionades per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o per les comunitats autònomes amb competències, com és el cas d'Andalusia. La quantia mensual és de 605 euros.

Aquests ajuts suposen un gran suport per a moltes persones que han viscut durant anys en situació de vulnerabilitat. Per sol·licitar la pensió no contributiva de jubilació cal complir dos requisits. Tenir 65 anys o més a la data de la sol·licitud i residir legalment en territori espanyol durant 10 anys.

Tanmateix, aquest període de temps a Espanya ha d'anar des dels 16 anys fins a la data en què es compleixin els requisits per sol·licitar la pensió. Dos anys han de ser consecutius i anteriors a demanar el dret per accedir a la prestació.