Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Muntatge d'una mestressa de casa planxant i imatge d'uns bitllets en un marc

La pensió a què tenen dret les mestresses de casa de més de 65 anys a Espanya

Les treballadores de la llar que no arribin als anys mínims cotitzats poden rebre una prestació quan es jubilin

La Seguretat Social ofereix una sèrie de prestacions bàsiques per a moltes persones i la pensió de jubilació és una de les més populars. El 2024, l'edat ordinària de jubilació és de 65 anys per als treballadors que han cotitzat més de 38 anys. Els que tinguin menys de 38 anys cotitzats hauran d'esperar els 66 anys i 6 mesos per finalitzar la vida laboral.

Tot i això, per rebre la pensió s'han de cotitzar un mínim de 15 anys. Les persones que no arribin a aquest període percebran una prestació no contributiva. A càrrec de l'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) i dels òrgans competents de cada comunitat autònoma.

Les mestresses de casa que no hagin arribat als 15 anys cotitzats, podran tenir dret a aquest subsidi si compleixen una sèrie de requisits.

Requisits per tenir dret a la pensió no contributiva de jubilació

Per accedir a aquestes pensions, s'haurà d'haver residit a Espanya durant almenys 10 anys, i dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la sol·licitud. Econòmicament, les rendes anuals no poden superar els 7.250,60 euros si la persona viu sola. Si comparteix habitatge amb més gent, el límit d'ingressos varia segons les persones que hi hagi a la unitat de convivència i si hi ha parentiu.

Si es viu amb el cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau (germans, avis i nets), els ingressos anuals no poden superar els 12.326,02 euros per a dos convivents. Si són 3, el límit són 17.401,44 euros i 22.476,86 euros si conviuen 4 persones.

LÍMIT INGRESSOS UNITAT DE CONVIVÈNCIA AMB PARENTS DE 2n GRAU

Nombre de conviventsLímit d'ingressos
2 convivents12.326,02 euros 
3 convivents17.401,44 euros
4 convivents22.476,86 euros

 

No obstant això, si entre els convivents hi ha pares o fills, els límits d'ingressos són més grans. Si són dos convivents, els ingressos no poden superar els 30.815,05 euros, si en són 3 el màxim és de 43.503,60 euros. Si són 4 persones, el límit és de 56.192,15 euros.

LÍMIT INGRESSOS PARENTESC PRIMER GRAU

Nombre de conviventsLímit d'ingressos
2 convivents30.815,05 euros
3 convivents43.503,60 euros
4 convivents56.192,15 euros

Quina quantia reben els beneficiaris?

La quantia mínima de la pensió no contributiva el 2024 és de 517,90 euros al mes, que es lliuren en 14 pagues. Al juny i al novembre, els beneficiaris rebran un ingrés extra del mateix import.

Així mateix, el Gobierno ha revalorat les pensions no contributives un 6,9% el 2024. La quantia s'ha adequat a l'Índex de Preus al Consumidor (IPC) perquè no perdin diners en un moment on els preus han patit un increment important.

Dit això, les empleades de la llar ja poden cobrar la prestació per desocupació, i tenen establert un salari mínim. No poden cobrar menys de 8,87 euros l'hora, i el salari brut anual ha de superar els 15.876 euros.