Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Muntatge d'un senyor gran assegut en un sofà ia la dreta una mà subjectant bitllets d'euro de 50 €`

La pensió que pots començar a cobrar, encara que gairebé no hagis cotitzat

Les persones en situació de vulnerabilitat poden accedir aquesta pensió si compleixen certs requisits

Les persones que han cotitzat a la Seguretat Social tenen dret a una pensió contributiva. No obstant això, dins del sistema de protecció social, també hi ha un altre tipus de prestacions.

Aquestes estan orientades a aquelles persones que no han cotitzat mai o que no han arribat al temps suficient per obtenir el dret a cobrar la pensió contributiva. A més, cal trobar-se en situació de vulnerabilitat o precarietat econòmica.

Aquests són els tipus de pensió que pots cobrar sense haver quasi cotitzat

Aquesta pensió que es pot cobrar sense haver quasi cotitzat és la pensió no contributiva. En aquest cas, aquest tipus de prestacions no les gestiona la Seguretat Social, sinó l'òrgan competent de cada comunitat.

A més, es divideixen en pensió de jubilació i invalidesa. En tots dos casos, el beneficiari ha de complir un requisit clau: no comptar amb rendes suficients per poder viure.

Això passa quan les rendes són menors a una quantia fixada per llei. Aquest 2024, la xifra se situa en 7.250,60 euros l'any. Si la persona viu amb familiars, la suma de les rendes o els ingressos anuals tampoc no poden superar una quantia determinada.

Muntatge amb parella de gent gran i moneder amb bitllets d'euro
La pensió no contributiva pot ser per jubilació o invalidesa | Pexels, Photo Images

Requisits per a la pensió de jubilació no contributiva

El de renda és un requisit comú per cobrar les dues pensions no contributives. Tot i això, cadascuna compta amb els seus propis. En el cas de la pensió de jubilació són els següents:

  • Tindre més de 65 anys quan es demani la prestació.
  • Residir de forma legal al territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys des de l'edat de 16 i la de sol·licitud.
  • D'aquests 10 anys, dos han de ser consecutius i justs anteriors a la sol·licitud.

Requisits per rebre la pensió d'invalidesa no contributiva

Per part seva, per tenir dret a una pensió d'invalidesa no contributiva, cal complir aquests requisits:

  • Ser major de 18 anys i tenir menys de 65 quan es faci la sol·licitud.
  • Residir de forma legal a Espanya i haver-ho fet durant 5 anys. Dos han de ser just anteriors a la sol·licitud.
  • Comptar amb una discapacitat o malaltia crònica del 65% o més.

Així es fixa la quantia de cada prestació

La quantia d'aquestes prestacions s'estableix a la Llei de pressuposts generals de l'Estat. Aquest 2024, el Gobierno va acordar un augment del 6,9% per deixar-les a 7.250,60 euros. És a dir, 14 pagues de 517,90 euros.

Tot i això, la quantia individual es fixa segons les rendes del beneficiari o de la seva unitat econòmica de convivència, sempre que siguin, almenys, un 25% de la màxima. És a dir, 1812,65 euros cada any o 129,48 euros en 14 pagues.

Quantia de les pensions no contributives 2024

PrestacióEuros/AnyEuros/Mes
Jubilació/Invalidesa Màxima7.250,60517,90
Jubilació/Invalidesa mínima (25% de la màxima)1.812,65129,48
Invalidesa: Complement (50% de la màxima)3.625,30258,95

Les persones amb una invalidesa igual o major del 65% que acreditin haver de comptar amb ajuda per fer els actes essencials de la vida, obtindran un complement del 50%. Això es tradueix en 3.625,30 euros més de pensió cada any.