Foto de les mans d'una persona gran amb unes monedes d'euro i una cartera.

Els pensionistes catalans estan d'enhorabona: nous increments a la vista

El govern incrementarà les pagues a un grup de pensionistes

Una sèrie de pensionistes catalans estan radiants d'alegria. El govern espanyol comunicava recentment els seus plans de millorar-los les pagues de jubilació. Aquesta modificació està enquadrada dins del pla de reformes presentat per l'Executiu als sindicats.

La novetat principal és l'augment de les prestacions més baixes, que aniran escalant al llarg dels pròxims tres anys. L'objectiu és que el 2027 se situïn pràcticament a la mateixa altura que el Salari Mínim Interprofessional. Això implicaria que aquells que menys guanyen actualment arribarien fins a gairebé els 1.200 €.

Els representants dels treballadors consideren que aquest grup de pensionistes necessita un tractament diferent. Per això, hi reclamen unes condicions més favorables perquè no perdin poder adquisitiu. Els empresaris han mostrat en tot moment la seva oposició a aquesta mesura.

La bretxa existent entre les pensions més baixes i les més elevades cada cop és més àmplia. Sobretot, si tenim en compte que els que més guanyen superen els 3.000 €, mentre que les mínimes ronden els 850 €.

La paga de Nadal és molt esperada pels jubilats
Aquells que tinguin una paga mínima veuran que la prestació arribarà fins a gairebé els 1.200 €. | Getty Images

En qualsevol cas, les pensions de jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars s'han revalorat aquest any. Les contributives van elevar la millora un 8,5 %, mentre que les no contributives ho van fer un 15 %. Està establert que aquestes actualitzacions s'ajustin a l'augment anual de la inflació perquè els beneficiaris no perdin poder adquisitiu.

Com quedarien les pensions mínimes el 2027?

El text del govern espanyol preveu l'increment de les pagues mínimes que demanaven els sindicats. La proposta presentada s'assembla força a aquella que es va dur a terme al seu dia amb la pujada del salari mínim. Es fixa un camí anual entre el 2024 i el 2027 que permetria complir al final d'aquest tercer any l'objectiu proposat de 1.200 €.

El propòsit és garantir que arribin al 60 % de la renda mitjana, recull el portal La Informació. Per fer-ho, prendran com a referència l'evolució de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec. També es treballa a l'alça de les pensions no contributives, que patirien unes actualitzacions molt similars. Augmentarien fins a convergir el 2027 amb el 75 % del llindar de la pobresa estimat per a una llar unipersonal.

Com estan les pensions el 2023?

Les pensions contributives s'han millorat un 8,5 % des del començament de gener. Aquesta xifra correspon a la inflació mitjana registrada entre desembre del 2021 i novembre del 2022.

Imatge d'un grup de persones grans prenent l'ombra al carrer durant l'estiu
La quantia que ingressa un pensionista també depèn de la seva situació familiar. | Europa Press

En general, la quantia queda condicionada al període de cotització a la Seguretat Social i de la situació familiar. La pensió mínima de jubilació per als més grans de 65 anys amb cònjuge queda establerta als 966,20 € al mes, però se'n reduiria fins a 783,10 € si no tingués cònjuge. D'altra banda, els que comptin amb cònjuge, però no a càrrec seu, cobrarien 743,30 € mensuals.

Quant a la pensió per a menors de 65 anys, aquesta puja fins als 905,90 €. Sense cònjuge es reduiria a 732,60 €, davant dels 692,50 € dels que tinguin cònjuge no a càrrec. Pel que fa a la prestació per viduïtat, el màxim es troba en els 905,90 € al mes quan hi hagi càrregues familiars.

A més a més, si tenen més de 65 anys i una discapacitat per sota del 65 %, en percebrien 783 €. Aquells que es trobin entre els 60 i els 64 anys ingressarien 732 €. Per sota de 60 anys, l'ajuda seria de 593 €. Pel que fa a les pensions mínimes per orfandat, els perceptors arriben a cobrar 239,50 €. Si fos un menor d'edat i amb discapacitat igual o superior al 65 %, n'assoliria els 470,90 €.

Imatge del logotip de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!