Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons d'una persona amb bitllets d'euro a la mà i una altra de dues persones grans mirant un ordinador

Així poden aconseguir els pensionistes un 'regal' de més de 500 euros

Els jubilats que no han cotitzat prou poden obtenir un complement extra que pot ser molt útil per a la seva economia

Tots els treballadors cotitzen a la Seguretat Social per gaudir d'una bona pensió en jubilar-se. Tot i això, hi ha persones que no han cotitzat el temps mínim (15 anys) per tenir aquest ingrés, i l'Administració proporciona les pensions no contributives (PNC).

Aquesta prestació abasta tant les pensions per invalidesa com de jubilació, i exerceix una tasca fonamental. És una eina necessària per millorar la protecció social i ajudar les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat.

No obstant això, les quanties no són gaire grans. Per exemple, un beneficiari individual sense familiars a càrrec rep un import de 517,90 euros mensuals, dividits en 14 pagues. Per això, hi ha la possibilitat d'obtenir un complement que pot suposar un gran alleugeriment econòmic per als beneficiaris de pensions no contributives.

El complement per a les persones que cobren la pensió no contributiva

És un complement de 525 euros, una mesura destinada a aquelles persones que viuen de lloguer. Aquestes prestacions són competència de les comunitats autònomes, que s'encarreguen d'acceptar o denegar la petició.

Tot i això, com sol ser habitual en aquests casos, accedir a aquest benefici requereix el compliment d'una sèrie de requisits. Entre ells, hi ha la condició de no posseir un habitatge en propietat o percebre una pensió no contributiva. Així mateix, cal ser el titular del contracte d'arrendament i no tenir relació conjugal o de parentiu amb el propietari de l'immoble.

L'habitatge és el domicili habitual del pensionista quan l'arrendament té una vigència superior a l'any. També si ha residit durant un període mínim de 180 dies immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

A Catalunya, aquest complement es pot sol·licitar per internet o de forma presencial, i el termini per demanar-ho acaba el 31 de desembre. La gestió és a càrrec del Departament de Drets Socials i la Direcció General de Prestacions Socials.

El temps màxim perquè l'Administració aprovi la sol·licitud són 3 mesos. Si transcorregut aquest temps no s'ha notificat res, s'entendrà que la resolució s'ha desestimat.

En resum, el complement per al lloguer per als beneficiaris de pensions no contributives és de gran ajut. El preu del lloguer a Espanya és alt i, per això, el Gobierno ha implementat un índex de referència per controlar les zones més tensionades. Les persones en situació de vulnerabilitat necessiten recursos, i aquesta prestació pot jugar un paper crucial a la vida de molts ciutadans.