Caixer

Pensions no contributives: la Seguretat Social avança el que pagarà l'any 2023

Els beneficiaris de les pensions no contributives veuran millorades les pagues

Els beneficiaris de les pensions no contributives també veuran millorades les seves prestacions el 2023. Si els perceptors d'una pensió contributiva incrementaran les pagues un 8,5 %, en el cas dels primers, l'actualització serà molt més gran.

Fa uns dies es va confirmar aquest percentatge després de conèixer l'IPC (índex de preus al consum) del novembre. L'avanç de la inflació va anar moderant per tercer mes consecutiu i se situa per sota del 10 %. El nou sistema per a la revaloració d'aquestes ajudes pren com a referència la inflació des del desembre del 2021 al novembre del 2022.

Segons s'ha conegut recentment, la inflació mitjana durant aquests dotze últims mesos ha estat del 8,46 %: una xifra molt semblant a aquella que ja contemplava el Govern en els plans de pressupostos generals de l'Estat, ja que l'havien elevat al 8,5 %.

Els canvis a les pensions no contributives

Els comptes de l'Executiu van ser aprovats, però amb algunes exigències per part dels socis del Govern. Entre elles es contemplava una mesura per a les pensions no contributives. Van aconseguir arrencar un compromís a Pedro Sánchez perquè ampliés la pujada excepcional del 15 % que s'aplica des de l'estiu. S'havia de prolongar fins al pròxim 31 de desembre, però finalment s'allargarà un any més.

Com quedaran les pensions el 2023?

Actualment, la pensió màxima de jubilació arriba als 2.819,18 € al mes, és a dir, 39.468,52 € anuals. Amb la revisió del 8,5 % se superarà per primera vegada els 3.000 €. La paga mensual se situarà en els 3.059,23 €, fet que suposarà 239,66 € més a partir del gener.

Foto de les mans d'una persona gran amb unes monedes d'euro i una cartera.
El Govern mantindrà la pujada del 15 % de les pensions no contributives. | Getty Images

En el cas de les pensions no contributives, aclareixen que es produeix és una extensió de la pujada aplicada al juliol. Per tant, no es fa un augment d'aquest nivell sobre les quanties, sinó que es mantindran les xifres actuals durant el pròxim exercici.

A més a més, la Seguretat Social determina unes quantitats mínimes per a les prestacions contributives. Com passa amb la resta de pensions, l'increment que experimentaran serà del 8,5 %. Per tant, la pensió mínima rondaria els 966,19 € si el beneficiari té més de 65 anys i algun cònjuge a càrrec seu, és a dir, 76 € més al mes. Si comptés amb un cònjuge, però no a càrrec seu, la pensió es reduiria a 743,22 €, que són 58 € més.

D'altra banda, la paga mínima de jubilació per a les persones que no tinguin cònjuge es fixarà en els 783,04 € mensuals, que suposen 61 € més respecte al 2022. Quan es tracti d'una pensió de viduïtat, la mínima, amb càrregues familiars, pujaria fins als 905,86 € al mes.

Quin sera l'import de la pensió no contributiva?

Després de l'increment del darrer estiu, la pensió no contributiva continuarà experimentant aquesta millora del 15 %. La prestació per jubilació en la versió íntegra arribarà als 484,61 €  i la no contributiva d'invalidesa, als 484,61 €. En aquest cas, es pot donar una millora quan el grau d'invalidesa superi el 75 %. Si és així, pot arribar a percebre 726,9 € mensuals, encara que ha de justificar la necessitat de cures.

A partir de l'1 de gener, els jubilats percebran de mitjana 107 € més al mes. Per tant, durant l'any ingressaran 1.500 € més. La prestació mitjana quedarà fixada als 1.364 €. Pel que fa als que cobrin una pensió de viduïtat, la pujada se situarà als 66 € mensuals amb una paga de 846 €. Per últim, la revaloració serà de 41 € per als beneficiaris d'una pensió d'orfandat.

NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp