Primer pla dels peus d'un bebè

Com seran els permisos de maternitat i paternitat durant l'any 2022

El govern espanyol estudia una proposta per allargar aquests permisos fins als sis mesos

L'ampliació del permís de paternitat i maternitat, dels quatre mesos actuals fins als sis mesos, està sobre la taula. Fa tres setmanes, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, va afirmar que l'ampliació d'aquestes prestacions estarà inclosa en la Llei de Famílies. En aquest sentit, Ione Belarra, la titular de Drets Socials, té l'objectiu de comptar amb un esborrany d'aquesta llei abans que acabi enguany.

Si tot va bé, l'any 2022, aquest permís podria ser de fins a sis mesos i de fins a un any per a les famílies monoparentals, que sumarien totes dues baixes. Malgrat tot, la seva exclusió inicial dels Pressupostos de 2022 provoca cert nerviosisme a l'espera que l'esborrany de la Llei de Famílies sigui una realitat.

Així quedarà el permís de maternitat i paternitat per a 2022

La recent ampliació d'aquesta mena de permisos, en vigor des de l'1 de gener del 2021, va afectar el de paternitat. Així, es va incrementar de 12 a 16 setmanes per als naixements des d'aquest dia i es va igualar al de maternitat, també de 16 setmanes. Les sis primeres setmanes del permís han de gaudir-se obligatòriament després del naixement del bebè.

La mare, però, podrà anticipar-se a aquest període fins a quatre setmanes amb anterioritat a la data teòrica del part. La resta del temps pot ajornar-se segons l'organització familiar i al final del descans obligatori, la data màxima del qual és fins que el fill o la filla compleixi el primer any.

Aquest permís està retribuït al 100% i serà intransferible, per la qual cosa no es podrà traspassar a la mare. D'altra banda, per a la dona, aquest permís és obligatori i intransferible.

Aquest podrà gaudir-se en règim de jornada completa o parcial d'un mínim del 50%, sempre amb un acord amb l'empresa. Així mateix, és compatible i independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat.

Com sol·licitar el permís de paternitat o maternitat

Ara com ara, no es pot sol·licitar el permís de maternitat per al 2022, però amb la informació que es coneix, els passos a seguir serien els següents. Es podrà demanar a través d'Internet i es requereix un certificat digital o el DNI electrònic i accedir al portal de 'La teva seguretat Social'. A més, el tràmit també es pot realitzar de manera presencial. Cal sol·licitar cita prèvia en l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i presentar la sol·licitud.

Els documents requerits són el llibre de família, el DNI de la mare o del pare i el certificat de l'empresa. Així mateix, el sol·licitant haurà d'aportar altres documents que puguin ampliar la informació, com, per exemple, el carnet de família nombrosa.

En tots aquests casos, es fixa un màxim de 30 dies perquè l'Entitat Gestora contacti amb el sol·licitant d'aquesta mena de permís.

Qui paga el permís de maternitat o paternitat?

Quan el treballador està de baixa, l'INSS és el que paga a aquests una prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes. A aquesta ajuda se li descompta la seguretat social a càrrec del treballador. És el 100% de la base reguladora, prenent com a referència la base de cotització per contingències comunes del mes previ a la baixa.

Si ets autònom, la prestació per paternitat és equivalent al 100% de la base reguladora. En el cas d'aquests treballadors sol anar de la mà amb la base de cotització mínima. A més, és indispensable estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.

De cara al pròxim any, la mesura perquè el permís de paternitat i maternitat s'allargui fins als sis mesos està sobre la taula. Caldrà veure si, finalment, es fa realitat aquesta nova proposta per a incentivar la natalitat al nostre país.