Imatge mostrant un metge fent un informe i una foto destacada a l'esquerra d'uns bitllets d'EURO

El plus de fins a 500 € que es pot sumar a la pensió per incapacitat permanent

Aquest complement es coneix de forma popular com a ajut de 500 euros de l'IMSERSO i la seva quantia pot variar

El govern espanyol, en col·laboració amb l'IMSERSO, ha aprovat que els pensionistes per incapacitat permanent comptin amb un extra de 500 euros mensuals en la prestació actual. Aquest ajut per a la incapacitat permanent té com a objectiu que aquells que, per un accident o malaltia, no estiguin capacitats per treballar, puguin tenir un suport financer a través de la pensió.

Diferències entre pensió d'invalidesa contributiva i no contributiva

Si el beneficiari no compleix els requisits de cotització segons el grau de discapacitat, des de la Seguretat Social no concedeixen la pensió d'invalidesa contributiva. No obstant això, sí que es pot accedir a la pensió no contributiva.

Per accedir a una pensió d'invalidesa no contributiva, el beneficiari ha de comptar amb un grau d'invalidesa reconegut d'un mínim del 65%. Així mateix, ha de ser més gran i haver residit a Espanya almenys durant 5 anys (2 abans de la sol·licitud).

Requisits per accedir a aquest complement

Pel que fa als requisits econòmics, els ingressos anuals no han de superar els 6.784,54 euros. El límit, per part seva, pot variar si l'interessat conviu amb altres familiars.

Requisits econòmics per accedir a l'ajuda

Unitat de convivènciaIngressos màxims anuals
2 personesLímit de 11.533,72 euros 
3 personesLímit de 16.282,90 euros
4 o més personesLímit de 21.032,08 euros

Quantia del complement de 500 euros de l'IMSERSO

El 2023, la pensió d'invalidesa no contributiva era de 484,61 euros al mes. És el que es coneix de forma popular com a ajut de 500 euros de l'IMSERSO. L'import total és de 6.784,54 euros anuals comptant les pagues 'extra'.

Si la discapacitat és superior al 75% i cal proporcionar-li una assistència externa, la quantia pujarà un 75%. Així mateix, hi haurà un recàrrec del 50% sobre els 6.784,54 euros a l'any. És a dir, es reben 484,61 euros al mes, 121,15 addicionals i un salari augmentat un 50%.

D'aquesta manera, es poden assolir els 726,92 euros al mes. Gràcies a això, els qui no poden accedir a una pensió contributiva poden obtenir aquest ajut econòmic bàsic per cobrir les seves necessitats bàsiques.