Muntatge d´una família feliç i uns bitllets d´euro al costat

Pots estalviar molts impostos: la millor manera de donar diners de pares a fills

Coneix a fons els avantatges fiscals de les donacions en vida

Les donacions en vida cada cop són més freqüents al nostre país. I és que aquest tipus de donacions continuen augmentant respecte a les herències tradicionals sobretot, per les seves bondats fiscals.

Per exemple, només cal fixar-nos en una comunitat, Castella i Lleó. Allà s'atorga una bonificació del 99% a la quota de l'impost sobre successions i donacions. Ens referim a cònjuges, descendents o adoptats, ascendents o adoptants del causant.

Un altre exemple el tenim a les Illes Balears, on el Govern ho ha eliminat del tot. En altres comunitats, es posen sobre la taula reduccions a la base imposable d'impost sobre successions i donacions. En aquest cas, és referent a subjectes passius amb discapacitat, familiars amb grau de parentiu elevat i donacions per a l'adquisició d'habitatge habitual.

El perquè d'optar per les donacions en vida respecte a les herències tradicionals

Si ens fixem en Madrid, el donant de diners tindria dret a no haver d'abonar impostos sobre el patrimoni la dècada posterior a la data d'aquesta donació. Tot i això, les donacions continuen creixent i, segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 2022 ja s'havien donat 25.062 immobles. Una xifra rècord des de fa ni més ni menys que 15 anys. Pel que fa als immobles heretats, l'any passat es va arribar a 198.939.

Muntatge amb una família d'esquena contemplant el capvespre i una mà amb diversos bitllets d'euro
Les donacions en vida de pares a fills són a l'ordre del dia | Getty Images, Ptnimages

A continuació, explicarem a fons quins avantatges té aquesta donació en vida si fem una comparació amb l'herència. Per exemple, el control i la participació, ja que amb aquesta donació en vida es pot conèixer com es fan servir aquests diners o bé donatius. Una menor opció de conflictes en fer aquestes donacions en vida i posar les coses clares sobre la taula des d'un primer moment.

L'ajuda immediata que, gràcies a les donacions en vida, es pot atorgar a les persones que necessiten suport també ajuda a planificar el patrimoni i es pot gestionar tots els actius de la millor manera. Per tant, no ho dubtis.

Així pots executar les donacions en vida pagant menys impostos

Si vols fer una donació en vida sense pagar impostos, estàs referint-te a les anomenades donacions en línia directa. Ens referim a una donació que està exempta d'impostos en cas de complir certs requeriments i solen fer-se fonamentalment entre pares i fills. Cal assenyalar que les excepcions dependran de les comunitats autònomes i sobretot de la quantitat donada.

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!

Entre pares i fills, si es vol donar sense pagar cap tipus d'impostos, hi ha diverses maneres legals de fer-ho. A la donació formalitzada en escriptura, per exemple, estem parlant d'una donació gràcies a una transacció bancària entre pares i fills i formalitzada en escriptura pública. Des del dia que es faci aquesta donació, cal presentar la declaració els 30 dies hàbils següents i executar la compra en un interval de tres mesos.

Muntatge amb les mans d'una persona gran subjectant bitllets d'euro i un cercle amb un jubilat amb cara de pensatiu
Coneix els avantatges de fer donacions en vida en comptes d'esperar l'herència | Getty Images, Studioroman

D'altra banda, tenim el préstec, però cal fixar un contracte que marqui les condicions d'aquests, siguin els interessos o el termini. Com dèiem, encara que de vegades no cal pagar impostos per una donació, sí que segons les comunitats es podria tributar una quantitat per la quantitat donada. La veritat és que ha de quedar clar que qui rep la donació està obligat a pagar l'impost de successions i donacions.

Finalment, sobre aquest tema de pagar impostos o no, com més proper sigui el grau de parentiu en aquesta donació, menys impostos es pagaran. Així, doncs, és bàsic posar-ho tot en ordre i veure en quina situació estan el donant i el receptor per evitar problemes amb l'Agència Tributària.