Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Foto d'uns bitllets de 20 i 50 euros.

La prestació de 500 euros del SEPE que es pot cobrar a la vegada que treballes

Per percebre aquesta ajuda caldrà complir una sèrie de requisits

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ofereix una sèrie d'ajudes a aquells que no tenen feina. Tot i això, també posen a disposició d'aquelles persones actives que es trobin treballant una prestació de 500 euros. Això sí, per percebre-la caldrà acreditar una sèrie de requisits.

Des d'aquest organisme públic intenten col·laborar amb la gent que estigui en situació d'atur i vulnerabilitat. Per això, ofereixen una sèrie de pagues que poden ser tant contributives com no contributives.

En el cas dels que estiguin treballant, la seva pujaria fins a gairebé els 500 euros. Aquest exercici arriba als 463,21 euros al mes, però a partir del gener del 2023 se situarà als 480. Aquesta quantitat correspon al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

El pagament d'aquesta prestació s'abonaria de manera indefinida. Això sí, una de les condicions que imposen és que cada any es presenti la declaració de la renda. A més, s'hi uneixen una altra sèrie de requisits.

Condicions per cobrar aquesta ajuda del SEPE

En primer lloc, cal que l'interessat es trobi registrat al SEPE com a demandant d'ocupació. Almenys «durant un mes des que s'esgoti la prestació per desocupació» que estaria rebent, expliquen. També caldrà que no hagi rebutjat durant aquest mes cap oferta de col·locació.

Home comptant bitllets
L'ajuda del SEPE arribaria gairebé als 500 euros | GETTY IMAGES

Tampoc es va haver de negar a prendre part en accions de formació, promoció o reconversió professional. Però, aquesta ajuda no està pensada per a tots els aturats. Caldrà que tinguin 52 anys o més i que hagi finalitzat la prestació o subsidi per desocupació durant aquest any.

Des del servei d'ocupació pública també recorden que cal complir una sèrie de condicions quant a les rendes. Mensualment no han de superar «el 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries», recull Las Provincias.

Comptar amb almenys 15 anys de cotització

A més, per gaudir d'aquesta prestació mentre es treballa caldrà comptar amb un mínim de 15 anys cotitzats a la Seguretat Social. D'aquests 15 anys, dos han d'estar recollits els últims 15. També es tindrà en compte que s'hagi cotitzat per desocupació almenys sis anys al sistema de la Seguretat Social.

Quan pot embargar l'ajuda de l'atur el SEPE?

És important que es compleixin totes les obligacions amb el SEPE. Si no, sempre es corre el risc que en alguns casos ens arribin a embargar els diners de les prestacions. Encara que no sigui el més freqüent, es pot produir aquesta circumstància.

La Seguretat Social té la capacitat d'embargar tant l'atur com les pensions quan el beneficiari presenti deutes públics. Tot i això, caldria mantenir una quantitat mínima perquè el ciutadà pugui fer front a les despeses del dia a dia.

Jove a l'oficina de treball
Cal complir una sèrie de requisits per percebre aquesta prestació | EP

Això sí, el SEPE adverteix d'una excepció per la qual es podrien apoderar de tota la prestació. Expliquen que «és inembargable el salari, el sou, la pensió, la retribució o el seu equivalent que no excedeixi la quantitat assenyalada per al salari mínim interprofessional». Així ho preveu la Llei d'Enjudiciament Civil.

Això vol dir que no hi haurà possibilitat de retirar imports que equivalguin al salari mínim. En aquests moments, es troba als 1.000 euros al mes en 14 pagues.

El que sí que es podrà  fer és apartar de manera parcial la quantitat que sobrepassi aquesta quantitat. L'única excepció per la qual es quedaria sense la prestació per desocupació seria quan incorregués en una sèrie d'impagaments. Ja fora de prestacions alimentàries a cònjuges o fills en separacions i divorcis.

NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp