Imatge amb diversos bitllets i monedes d'euro

Prop de 23.000 empreses amb empleats en ERTO demanen els nous ajuts de la Generalitat

Les companyies acumulen 89.479 empleats que suposen un import global de 178,9 MEUR

La línia d'ajuts del Departament d'Empresa i Coneixement per a petites empreses, microempreses i cooperatives amb treballadors en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) s'ha tancat aquest dilluns al migdia amb 22.725 sol·licituds, que afecten 89.479 treballadors en ERTO i que representen un import global de 178,9 milions d'euros.

L'ajut consisteix en una aportació de 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO actiu a 31 de gener de 2021, fins a un màxim de 30.000 euros per sol·licitant, condicionat únicament al compromís de l’empresa o cooperativa de mantenir el mateix nombre de treballadors fins al 31 de desembre de 2021. En cas d'incompliment, haurà de retornar la subvenció i pagar els interessos de demora corresponents.

Una línia d'ajuts extraordinaris dotada amb 208 milions d'euros

El Departament d'Empresa va obrir dilluns 15 de febrer aquesta línia d’ajuts extraordinaris, dotada amb 208 MEUR, que s'integra en el nou pla d'ajuts trimestrals de 618 MEUR i destinat a ajudar els col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO de les empreses que més pateixen els efectes de la pandèmia.

S'han pogut acollir a la línia petites empreses, microempreses i cooperatives amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d'ERTO actiu en data de 31 de gener de 2021.

Les empreses que hagin patit majors pèrdues percentuals tindran prioritat

Les subvencions s'atorgaran per concurrència competitiva, i el criteri de valoració serà la disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte a l'any anterior. Es donarà prioritat a les empreses que hagin patit majors pèrdues percentuals. En les pròximes setmanes es farà la tramitació de les sol·licituds i es faran els pagaments.

Els sol·licitants podran consultar si se'ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics o privats ja sol·licitats.