Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons d'una persona segellant un document, amb una altra imatge d'un home sorprès mirant un telèfon

A què tenen dret els fills que han estat desheretats pels pares?

Cada cop més persones no reben la part de l'herència que els correspon, un fet que comporta serioses conseqüències

Moltes persones decideixen desheretar un familiar. Això significa que alguns descendents no percebran els béns, els immobles o els diners que els corresponen. Els motius poden ser molt diversos, però és una decisió cada cop més habitual.

Això no obstant, dur a terme aquest procés no és gens senzill, i s'han de justificar les causes per desheretar una persona. L'herència es divideix en tres parts: llegítima, el terç de millora i el terç de lliure disposició.

La llegítima és la part de l'herència que legalment toca als hereus forçosos, com els fills. El terç de millora, tal com indica el seu nom, fa referència a millorar l'herència, i es pot beneficiar més un hereu que un altre.

El terç de lliure disposició permet destinar aquesta porció a qui es vulgui, sense necessitat que la persona sigui de la família.

Quins drets té una persona que ha estat desheretada?

Les conseqüències de ser desheretat són molt greus. Es perd el dret a la llegítima, així com de testaments previs subsistents i l'opció d'heretar ab intestato, adreçada a les famílies on no s'ha fet testament.

A més a més, aquesta persona no pot rebre aliments. Segons l'article 142 del Codi Civil, són aliments "tot allò que és indispensable per a la sostenibilitat, habitació, vestit i assistència mèdica".

Els béns reservables, que són aquells que pertanyen als fills d'un primer matrimoni, també es veuen afectats. Un descendent desheretat per un dels pares perd tot dret a qualsevol bé reservable. No obstant això, els fills de la persona desheretada sí que poden accedir a aquests béns.

Els desheretats que no estiguin d'acord amb les causes que s'hi al·leguen poden impugnar el testament. És l'únic dret que tenen. Si això passa, se celebraria un judici, i els hereus legítims haurien de justificar els motius pels quals no ha de rebre la seva part de l'herència.

Imatge de fons de dues persones assegudes signant un document i una altra de diversos bitllets de 50 euros ratllats amb una creu vermella
Hi ha diversos motius pels quals desheretar algú | PixaBay, Getty Images

Quins són els motius més freqüents per desheretar?

Aquests motius han de ser denunciats, jutjats i sentenciats per ser considerats vàlids. Hi ha diferents causes com, per exemple, haver negat, sense motiu legítim, els aliments a l'ascendent o descendent que el deshereta. També haver maltractat de manera física o verbal el testador.

Altres motius inclouen haver perdut la pàtria potestat en cas que el mort sigui un descendent, o haver atemptat contra la vida dels ascendents o descendents.