Factura de la luz.

Rebaixa en la factura de la llum per a més de 5 milions d'espanyols: com demanar-la

Hi poden accedir les persones vulnerables, en risc d'exclusió social, aturats, en ERTE i autònoms

Els espanyols han assistit aquest mes de juliol a una nova pujada de la llum, fins a un 35% més que l'any anterior. El dia 21 es va assolir el preu mitjà més alt de la història, amb 106 euros el megawatt per hora (MWh). Una pujada que va revolucionar els ciutadans.

Les associacions de consumidors apunten cap al Govern, que titllen de passiu davant els abusos. L'encariment de l'electricitat arriba en un context de crisi generalitzada. Les famílies cada vegada tenen més problemes per pagar la llum i demanen mesures urgents.

Per les llars més vulnerables existeix l'Abonament Social d'Electricitat, que rebaixa el preu de la llum entre un 25% i un 40%. Aquesta ajuda va destinada a les persones en risc de pobresa energètica. És una prestació del Govern, però gestionada per les empreses subministradores.

Requisits bàsics per sol·licitar-ho

L'ajut no s'ha de demnar al ministeri de Transició Ecològica o al de Consum, sinó a l'empresa comercialitzadora, que té l'obligació d'oferir-lo i finançar-lo. Per fer-ho, cal complir uns requisits bàsics.

  • Tenir una potència contractada de fins a 10 kW
  • Haver contractat la tarifa de Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC)
  • Ser el titular del contracte
  • Només per a habitatges habituals, mai segones residències

De manera general, s'estableixen diversos perfils de persones que poden demanar l'ajut. Els sol·licitants es classifiquen en vulnerables, vulnerables severs o en risc d'exclusió social, aturats o afectats per ERTO i autònoms. La rebaixa depèn de el grup.

  • Consumidor vulnerable: fins al 25%
  • Vulnerables severs: fins al 40%
  • En risc d'exclusió social: factura gratuïta

Els beneficiaris d'aquest ajut poden rebre també l'Abonament Tèrmic. Es tracta d'un ajut que varia en funció de la zona climàtica i es fixa des dels 25 euros fins a un 60% més, en funció de les característiques del beneficiari.

Beneficis de l'Abonament Social Elèctric

A més, la crisi del coronavirus ha ampliat els possibles beneficiaris de l'ajut amb nous grups vulnerables. Els aturats, afectats per ERTO i autònoms que han patit afectacions en la seva vida laboral també poden sol·licitar la rebaixa del 25%.

Moltes famílies compleixen els requisits per accedir a l'ajuda, però desconeixen la seva existència. Un cop obtenen la confirmació, tenen més temps que la resta per abonar les factures endarrerides (de dos a quatre mesos). 

En el cas de famílies que reben l'ajuda, amb un menor de 16 anys o algun membre amb discapacitat, no es pot interrompre el subministrament tot i l'impagament. Un cop finalitzat el període, es pot renovar si se segueixen complint els requisits.

Qui pot demanar-ho i com es sol·licita

Es fixa com a referència l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues. Les rendes menors d'1,5 vegades l'IPREM, és a dir, amb 7.500 euros anuals, poden accedir a l'abonament. La xifra es rebaixa en el cas de famílies monoparentals, amb discapacitats o dependents.

També tenen més facilitats les víctimes de violència de gènere i les d'actuació terroristes. L'ajuda és accessible als jubilats o incapacitats que perceben la quantia mínima de la seva pensió.

Per sol·licitar l'Abonament Social Elèctric, cal contactar amb la comercialitzadora i omplir el formulari. S'ha de presentar signat per tots els membres de la família majors de 14 anys. També adjuntar una fotocòpia del DNI, llibre de família, certificat d'empadronament i fotocòpia del títol de família nombrosa o serveis socials.

Amb tota aquesta documentació, la companyia té 15 dies per respondre la sol·licitud. Quan s'accedeix a l'abonament, cal renovar-lo cada dos anys. Només és vitalici per a les famílies nombroses que no alterin la seva situació econòmica vulnerable.

Avui en dia, es calcula que 5,5 milions de consumidors podrien accedir a l'ajuda i no ho fan. El motiu rau en el desconeixement i en la complexitat dels tràmits. Per a més informació es pot contactar amb el 913.146.673 i el correu 'ciudadano@idae.es'.