Foto d'una mà amb bitllets de 50 euros.

El requisit per poder cobrar 578 euros al mes si has perdut un familiar

Aquests són els beneficiaris, requisits i procés de sol·licitud de la pensió a favor familiar

Les pensions de viduïtat i orfandat són les remuneracions de la Seguretat Social més conegudes en cas de pèrdua d'un familiar. Hi ha una altra de menys coneguda, la pensió a favor familiar. Aquesta va dirigida a familiars que convivien amb la persona morta i en tenien una dependència econòmica.

En previsió de les dificultats econòmiques derivades de la mort, el Govern posa a disposició aquesta ajuda mensual. Val a dir que a Espanya un total de 44.834 persones perceben la pensió a favor familiar. La quantia mínima del subsidi és de 240 euros al mes i la màxima de 578 euros.

Aquestes quanties ja venen amb l'augment del 8,5% de les pensions, aprovat pel Govern amb efectes a l'1 de gener de 2023. La Seguretat Social recull a la seva seu electrònica els requisits per cobrar aquest ajut. T'expliquem també com demanar-la si compleixes les condicions.

Beneficiaris i requisits

La pensió en favor familiar té com a beneficiaris els orfes de pare i mare. En aquest cas, han de ser menors de 18 anys amb incapacitat permanent, o menors de 22 a l'atur o amb baixos ingressos. L'administració especifica que els ingressos han de ser inferiors al 75% del salari mínim.

També poden sol·licitar-la mares i àvies vídues, solteres, casades, el marit de les quals sigui major de 60 anys o estigui incapacitat per a la feina. Igualment, pares i avis amb 60 anys complerts o incapacitats per a la feina. Finalment, fills i germans de pensionistes jubilats o per incapacitat.

La Seguretat Social estableix a més tres requisits indispensables per sol·licitar la subvenció:

- Haver conviscut amb la víctima i les seves expenses amb dos anys d'antelació a la mort o des de la mort del familiar amb qui convisquessin.

- No tindre dret a una pensió pública.

- No tenir mitjans de subsistència, per tenir ingressos econòmics iguals o inferiors al salari mínim interprofessional.

Quantia del subsidi

La Seguretat Social deixa clar que aquesta ajuda va dirigida a persones vulnerables que en morir el familiar van perdre la font d'ingressos. Així i tot, és requisit indispensable que el mort tingués un mínim cotitzat. Si estava donat d'alta, 500 dies ininterromputs en els darrers 5 anys abans de morir.

Si no estava donat d'alta a l'hora de morir, s'exigeix haver cotitzat un mínim de 15 anys. No s'exigeix cotització si a l'hora de morir era pensionista. La quantia de l'ajuda dependrà de la situació del sol·licitant, podent anar amb la nova pujada des dels 240 als 578 mensuals.

La pensió mínima per beneficiari és de 3.346 euros anuals a 14 pagues (239 euros mensuals). Si el sol·licitant no té cònjuge beneficiari ni fills amb dret a la pensió, la quantitat puja a 8.092 euros anuals (578 euros al mes). Si és menor de 65 anys, puja a 7.630 euros cada any (545 euros al mes).

Com sol·licitar la pensió a favor familiar

Si compleixes els requisits especificats per la Seguretat Social, pots sol·licitar l'ajuda emplenant el model de sol·licitud de prestacions de supervivència. Heu d'adjuntar la documentació personal. Has de presentar-ho als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

Imatge d'un home comptant diners
Es tracta d'una ajuda davant la defunció d'un familiar | Getty Images

Pots fer la sol·licitud en qualsevol moment posterior a la mort. Si supereu els tres mesos, s'abonarà de manera retroactiva d'un màxim de tres mesos a la data de la sol·licitud. Per exemple, si la presentes quatre mesos després de la mort, et pagarien només els tres mesos anteriors.

Quant a la resolució de l'expedient, hi ha un màxim de noranta dies des de la presentació de la sol·licitud per rebre la resposta. Actualment triguen una mitjana de tretze dies a resoldre l'expedient. En cas de ser rebutjada s'obre un termini de reclamacions en què cal aportar la documentació requerida.

Logotip de l'aplicació WhatsApp NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp