Imatge amb diversos bitllets i monedes d'euro

L'ajuda de 430 euros que es pot demanar a partir d'avui a Espanya

Ja es pot tramitar aquest nou subsidi

Espanya continua afrontant actualment una greu crisi sanitària a causa de la pandèmia de Covid-19, però amb el pas dels mesos va pel camí de convertir-se, si no ho és ja, en una greu crisi sanitària i econòmica. Per a pal·liar els seus efectes, el Govern aprovava en l'últim Consell de Ministres un nou subsidi extraordinari de desocupació per a aquells treballadors que s'hagin quedat sense cap mena d'ingrés durant aquesta emergència sanitària i a causa de la declaració de l'Estat d'Alarma.

Gestionat a través del Ministeri de Treball i Economia Social, aquest en un comunicat, explica que està dirigit a tots aquells que hagin esgotat les seves prestacions entre 14 de març i el 30 de juny de 2020. Poden accedir a ell sempre que no puguin tornar al mercat laboral o obtenir un altre tipus d'ajudes econòmiques a causa de les actuals restriccions i tancaments d'activitats per a frenar els contagis.

Quan es podrà presentar la sol·licitud i quan es començaria a cobrar

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ja recull quan podria començar a presentar-se la sol·licitud per a rebre aquesta nova ajuda. Concretament s'explica que «a partir de l'endemà a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i fins al dia 30 de novembre de 2020 inclusivament». Així, el termini abasta ja des d'aquest divendres 6 de novembre, perquè el decret va ser publicat ahir en el BOE. El text recull que totes les sol·licituds fora de termini seran «denegades».

Una vegada aprovada la sol·licitud, es començarien a cobrar els 430 mensuals en els quals ha quedat definit aquest subsidi. Aquesta quantitat correspon al 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) que està vigent en l'actualitat.

La previsió és que es pugui cobrar aquest nou subsidi de 430 euros durant un període màxim de noranta dies, tres mesos, a l'espera de si hi ha alguna pròrroga. Es calcula que es puguin acollir al mateix unes 250.000 persones. Al principi s'havia estimat que arribaria a ajudar a mig milió de persones, ja que es volia que es poguessin acollir a ell les persones que van estar sense ingressos fins a setembre. Finalment, el període es va acabar delimitant al juny.

Quins són els requisits i com se sol·licita el subsidi

Per a poder accedir a aquesta ajuda, el Ministeri de Treball ha marcat una sèrie de requisits entre els quals es troba estar actualment inscrit com a demandant d'ocupació. A més, cal haver esgotat totes les prestacions entre el 14 de març i el 30 de juny, sigui la prestació per desocupació, un subsidi per desocupació o ajudes econòmiques vinculades al Programa de renda activa per reinserció (RAI), entre altres.

Aquest nou subsidi no és compatible amb la renda mínima, el salari social o rendes d'inclusió facilitades per qualsevol administració. Directament gestionat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), no és necessari esperar un termini d'un mes ni demostrar la manca de rendes i l'existència de responsabilitats familiars. A més, no es podrà obtenir aquesta ajuda si s'està en l'edat de jubilació, sigui en la modalitat contributiva o no contributiva.

Finalment, entre les dates ja comentades del 6 al 30 de novembre, es pot sol·licitar aquest subsidi a través d'un formulari de pre-sol·licitud provisional que, com indica el seu nom, té efectes provisionals i es pot emplenar en la web del SEPE. Existeix l'opció de presentar-ho presencialment en les oficines d'ocupació, una vegada descarregat (en les mateixes oficines o també en la web) i emplenat, prèvia demanda de cita per telèfon o a la seu electrònica del SEPE.