Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Muntatge d'un home fent una moneda dins d'una gerra

La Seguretat Social alerta de l'impacte d'una baixa laboral a la pensió de jubilació

Molts treballadors es preocupen per aquesta situació, i l'Administració respon totes les qüestions

La pensió de jubilació és una prestació fonamental per a les persones que han acabat la vida laboral. La quantia a percebre està relacionada amb els anys cotitzats, que permeten obtenir més o menys diners. El 2024 s'han de cotitzar 36 anys i 6 mesos per assolir l'edat ordinària de jubilació.

No obstant això, hi pot haver interrogants respecte a com poden afectar algunes situacions a la pensió. Una és la baixa laboral, i molts treballadors no saben de quina manera hi pot influir.

Com afecta una baixa laboral la pensió de jubilació?

Com dèiem, molts treballadors poden estar preocupats per això. Tothom vol tenir una bona pensió, i que no hi hagi problemes per gaudir d'una jubilació merescuda. Tot i això, la normativa és clara, i les baixes laborals per raons mèdiques no tenen cap efecte en la cotització a la Seguretat Social.

Per tant, el treballador no veu interromput aquest procediment, i segueix afegint setmanes i diners per l'obtenció d'aquesta prestació. Durant el temps de baixa, l'empresa continua pagant una quantitat del salari al treballador i cotitzant pels seus serveis.

Dit això, hi ha tipus de baixes laborals que cotitzen per a la jubilació. En aquest grup s'inclouen les situacions de risc durant l'embaràs o la lactància o el descans per maternitat o paternitat o complir deures públics. Haver patit accidents no laborals o professionals o tenir incapacitats temporals per malalties comunes o laborals completen la resta de casos.

Pel que fa a la incapacitat temporal, és possible que el treballador no es recuperi del tot o que la seva situació no millori. En aquest cas, es pot declarar la incapacitat permanent, que pot ser parcial, total absoluta o de gran invalidesa. Si això passa, la persona deixaria de cotitzar, ja que rebria una pensió que pot arribar a ser vitalícia.

En aquest article ja comptem el funcionament d'aquesta pensió i les quanties que es poden rebre.

Per a benefici dels treballadors, les baixes laborals no interrompen la cotització per a la jubilació. Fins i tot n'hi ha que computen per a la xifra total de la pensió. La Seguretat Social ofereix una protecció fonamental per a moltes persones, i exerceix una gran tasca.