Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Muntatge amb una dona gran prenent apunts, un cercle amb un senyal del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i una cartera amb diversos bitllets d'euro

La Seguretat Social anuncia la pensió que et quedarà si ara cobres 2.000 euros

Tothom ha de conèixer la manera com es calcula l'import final de la teva pensió de jubilació

Si ets a prop de jubilar-te, és molt probable que tinguis dubtes sobre la quantia de pensió que percebràs. L'import final està estretament lligat a la teva edat i al temps cotitzat, que et permetrà posar fi a la teva vida laboral abans o després.

El 2024, els treballadors es poden jubilar amb 65 anys si han cotitzat 38 anys o més. En cas contrari, haurien d'esperar a complir els 66 anys i 6 mesos.

Dit això, és fonamental que coneguis els passos per calcular la teva pensió. Has de saber que l'operació matemàtica es realitza considerant les bases de cotització dels darrers 25 anys (300 mesos de cotització) abans de sol·licitar la jubilació.

Les bases dels darrers 2 anys (24 mesos) es computaran segons el seu valor nominal. Les anteriors s'actualitzaran d'acord amb l'índex de preus al consum (IPC).

Què cal fer per conèixer l'import de la teva pensió?

Un cop feta la suma, el resultat s'ha de dividir entre 350 per obtenir la base reguladora de la pensió. A partir d'aquí, el percentatge que es rebrà de la base esmentada dependrà dels anys cotitzats. Actualment, les persones que vulguin cobrar el 100% de la pensió han d'haver cotitzat almenys 36 anys i 6 mesos.

Muntatge d´un home seriós mirant endavant i la imatge d´uns bitllets d´euro al´esquerra
Per cobrar el 100% de la pensió hauràs d'haver cotitzat 36 anys i 6 mesos | Getty Images, Pexels

Quina pensió cobrarà una persona que guanya 2.000 euros al mes?

Farem un càlcul d'un treballador que té un salari mensual de 2.000 durant els darrers 25 anys. Seguint els passos esmentats anteriorment, cal agafar els 2.000 euros i multiplicar-los per 300 mesos, que és el temps equivalent a 25 anys. El resultat dona 600.000 euros.

Ara cal dividir el resultat entre 350, que són 1.714,28 euros. Aquesta xifra és la base reguladora d'aquest treballador, i la quantitat a percebre estarà relacionada amb els anys cotitzats.

Per tant, si aquest treballador ha cotitzat 15 anys, el percentatge serà del 50% de la base reguladora. Aquesta xifra s'ha de multiplicar per 1.714,28 i la pensió serà de 857,14 euros. Com més anys cotitzats, més augmenta el percentatge.

ESCALA DE PERCENTATGES PER ANYS COTITZATS

Anys de cotitzacióPercentatge de la
base reguladora
Als 15 anys50%
Als 16 anys52,52%
Als 17 anys55,04%
Als 19 anys60,08%
Als 20 anys62,38%
Als 21 anys64,66%
Als 22 anys66,94%
Als 23 anys69,22%
Als 24 anys71,50%
Als 25 anys73,78%
Als 26 anys76,06%
Als 27 anys78,34%
Als 28 anys80,62%
Als 29 anys82,90%
Als 30 anys85,18%
Als 31 anys87,46%
Als 32 anys89,74%
Als 33 anys92,02%
Als 34 anys94,30%
Als 35 anys96,58%
Als 36 anys i sis mesos o més100%

Si heu cotitzat els 36 anys i 6 mesos, rebreu el 100% de la base reguladora, que són 1.714,28 euros totals.