Una dona passant per davant d'una oficina d'ocupació i uns bitllets d'euro

El SEPE ho deixa clar: les 4 infraccions per les quals retira l'ajuda als aturats

Els beneficiaris d'aquesta prestació poden rebre sancions fortes si cometen una sèrie d'accions determinades

Les prestacions per desocupació són una ajuda vital per a gran part de la població. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ofereix un suport fonamental perquè les persones a l'atur puguin tenir uns ingressos mínims en espera de trobar una nova feina.

La Seguretat Social demana als beneficiaris d'aquest subsidi la inscripció com a demandants d'ocupació i el nombre de mesos o anys cotitzats. Això no obstant, l'administració pot suspendre el pagament si no es compleixen una sèrie de requisits i poden comportar greus conseqüències.

Per això, el SEPE compta amb una sèrie d'infraccions que poden comportar càstigs contundents i els classifica en 3 categories: lleus, greus i molt greus.

Les infraccions lleus inclouen accions com ara faltar a una cita sense justificació o suspendre la inscripció com a demandant d'ocupació. També incomplir acords d'activitat, negar-se a proporcionar dades requerides o no acudir a la cita amb els serveis públics d'ocupació.

D'altra banda, entre les infraccions greus hi ha el rebuig d'una oferta d'ocupació adequada o negar-se a participar en programes d'ocupació.

Quines són les 4 infraccions més greus?

Entre les infraccions considerades com a molt greus es troben diverses conductes fraudulentes. Entre elles, obtenir prestacions amb dades falses per cobrar més del que correspon. Compaginar prestacions per desocupació amb treball per compte propi o aliè, llevat que sigui en termes permesos per la normativa vigent, també està totalment prohibit.

Així mateix, hi ha altres pràctiques igualment sancionables per part del SEPE. Rebre una prestació de la Seguretat Social després d'acordar-ho amb l'empresari i també no complir les normes dels programes de foment, per exemple.

Quines sancions posa el SEPE?

Les persones que cometin les infraccions molt greus deixaran de percebre el subsidi per desocupació. A més, la sanció pot implicar la impossibilitat de cobrar qualsevol mena de prestació i, en alguns casos, no poder acudir a programes de formació professional durant un any.

Això no obstant, en causes excepcionals, el SEPE pot suspendre els pagaments de forma provisional fins que la resolució administrativa sigui definitiva. Per exemple, casos com un trasllat a l'estranger, viure una paternitat o el compliment d'una condemna penitenciària que atorgui un grau de llibertat.

A més, independentment de la sanció, es requerirà la devolució dels imports rebuts.

La Seguretat Social imposa un control estricte als beneficiaris de la prestació per desocupació, i és fonamental que les persones que busquen feina coneguin les regles per evitar futures sancions.