Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Muntatge amb família de 4 integrants i cercle vermell amb mans subjectant moneder i bitllets d'euro

Avís del SEPE als que cobren l'atur i es converteixen en pares o mares

L'organisme mana un avís per a les persones que rebin la prestació o el subsidi per desocupació

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és una institució molt important a Espanya, principalment per a les persones que es troben sense feina. La tasca que exerceix aquest organisme pot esdevenir un pilar fonamental per a moltes famílies, que necessiten ingressos per poder subsistir. Això no obstant, el lliurament d'aquesta prestació es pot veure afectat en algunes situacions.

Quan un beneficiari del SEPE es converteix en pare o mare, sigui per naixement, adopció o acolliment, heu d'informar l'oficina d'ocupació. I és que no es pot rebre l'atur i l'ajut per maternitat o paternitat alhora.

Què fer si ets pare o mare mentre cobres l'atur

En cas de rebre la prestació contributiva per desocupació, cal demanar la suspensió de l'ajut al SEPE. Aquest procés es pot fer a través de la Seu Electrònica, acudir de manera presencial a les oficines pertinents amb cita prèvia o per telèfon. Un cop fet, la persona pot rebre l'ajut per maternitat o paternitat, que va a càrrec de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Durant el temps que es rep la prestació de l'INSS, no es consumeix l'atur. Així que, un cop s'acabi la prestació, que dura 16 setmanes, pots recuperar l'atur rebent la mateixa quantia. Per realitzar aquest tràmit cal presentar uns documents, com ara la comunicació de baixa, el Llibre de Família o els documents que acreditin la maternitat o paternitat.

Rebràs una còpia de la sol·licitud de baixa, on apareixeran la data i els motius, i hauràs de lliurar-ho a l'INSS.

Què passa si estàs rebent el subsidi per desocupació?

Això no obstant, la situació és diferent si la persona està percebent el subsidi per desocupació en lloc de la prestació contributiva. Aquest ajut es lliura a les persones que no han cotitzat més de 360 dies. La durada depèn del temps cotitzat, i pot durar fins als 21 mesos en cas de tenir responsabilitats familiars.

Aquests beneficiaris no tenen dret a la prestació per maternitat o paternitat de la Seguretat Social, per la qual cosa continuen rebent el subsidi. Tot i això, cal presentar l'informe mèdic de maternitat de la Seguretat Social a les oficines d'ocupació. Se suspèn la demanda d'ocupació per no ser convocat per a ofertes de feina o cursos de formació.

És important assenyalar que, si finalitza el subsidi per desocupació i segueixes de baixa per maternitat o paternitat, tampoc no podràs accedir a l'ajuda.