Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Dues persones a les portes d?una oficina del SEPE, amb un mà amb diversos bitllets

El SEPE avisa: es fixarà en els diners de tota la família per concedir aquests 4 ajuts

Els beneficiaris d'aquestes prestacions han de complir uns requisits bàsics si volen seguir cobrant-los

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) exerceix una tasca essencial per a moltes persones a Espanya. Els ciutadans que es troben a l'atur perceben una quantia que els ajuda a cobrir les necessitats bàsiques fins a trobar una nova feina.

Tot i això, el SEPE també ofereix altres subsidis per a les persones que han esgotat la seva prestació contributiva per desocupació. També per als treballadors que no han cotitzat els 360 dies exigits per cobrar aquesta ajuda.

Per ser beneficiari d'aquests subsidis, cal complir uns requisits que el SEPE revisarà amb lupa. Els ingressos totals de la unitat familiar no han de superar els 850,50 euros mensuals, que equival al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), que és de 1.134 euros. A més, l'aturat pot tenir responsabilitats familiars en cas que hi hagi un cònjuge a càrrec seu.

Altres exemples de responsabilitats familiars és tenir fills menors de 26 anys (o grans amb discapacitat), o persones menors acollides que depenguin econòmicament de la persona sol·licitant.

En quins subsidis es demanen aquests criteris?

El SEPE es fixarà en els diners per concedir:

  • L'ajuda familiar
  • El subsidi per desocupació
  • La Renda Activa d'Inserció (RAI)
  • El subsidi extraordinari per desocupació

Totes aquestes prestacions tenen en compte els ingressos familiars, i no només el del beneficiari que sol·licita algun d'aquests ajuts.

En el cas de parelles de fet, la parella no es considera part de la unitat familiar, tret que tinguin fills en comú. Si és així, es revisaran els ingressos del pare i la mare per determinar si poden accedir a aquests ajuts, ja que tenen l'obligació legal de tenir cura dels fills. La relació entre els pares i els fills es pot acreditar amb el certificat d'empadronament i el llibre de família.

A més, en situacions familiars on s'hagi produït violència de gènere, l'agressor no es considera part de la unitat familiar ni se'n tenen en compte els ingressos.

Totes aquestes condicions s'han de donar al moment que se sol·licita el subsidi. També, lògicament, s'han de mantenir durant el temps en què es percep l'ajut. Si no és així, el SEPE té la capacitat de suspendre el lliurament de manera temporal o definitiva.

El SEPE vol ajudar els ciutadans amb familiars a càrrec i amb problemes per afrontar totes les despeses. Hi ha famílies que es troben en una greu situació de vulnerabilitat, i aquestes prestacions són essencials per a moltes.