Diverses persones fan cua per entrar a l'oficina d'ocupació a la ciutat de Madrid

El SEPE envia un avís a tots els que cobren l'atur a Espanya el 2024

Hi ha milers de persones en situació d'atur a Espanya que se'n veuen beneficiades tant pel cobrament de l'atur com del subsidi per atur

En primer lloc, cal diferenciar entre subsidi per desocupació i prestació contributiva. El subsidi és un tipus d'ajuda per a aquelles persones que no poden cobrar l'atur i la prestació és allò que tothom coneix com a “cobrar l'atur”.

Per poder cobrar el subsidi, calen entre 90 o 180 dies cotitzats depenent de si el sol·licitant té o no fills a càrrec. Al voltant d'un milió de persones reben aquest ajut per desocupació a Espanya.

Tot i que aquest 2024 hi hauria d'haver novetats. Una és que no caldrà esperar un mes per poder demanar el subsidi segons el Decret Llei de 2019. A això, se li sumen poder compaginar l'ajuda amb un treball o un augment de la quantia fins a assolir els 570 euros.

El subsidi per desocupació té una quantia actual del 8 0% de l'IPREM, cosa que equival a 480 euros al mes. L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) és el que determina que ajuda es rep en funció del nivell d'ingressos.

Unes mesures que es posarien en marxa aquest any, depenent del que s'aprovi als Pressupostos Generals de l'Estat.

Quantia mínima i màxima que es pot cobrar de la prestació per desocupació

El 2024 es presenta sense canvis per a les quanties destinades a la prestació per desocupació.

Per poder cobrar la prestació, el treballador haurà d'haver cotitzat un mínim de 360 dies. Abans de calcular la prestació, el treballador ha de saber que durant els sis primers mesos rebrà un 70 % de la base reguladora. A partir del setè mes, percebrà un 60 % fins que finalitzi de la prestació.

La quantia mínima d'aquesta prestació per a persones sense fills/es a càrrec és de 560 euros al mes. En cas de tenir fills/es a càrrec es poden cobrar fins a 749 euros mensuals.

Les quanties màximes de la prestació contributiva per a persones aturades estan fixades en un límit de 1.225 euros al mes (sense fills/es). Per a aquelles persones que tinguen fills/es a càrrec s'estableixen 1.400 euros mensuals (amb un fill/a) i 1.575 euros al mes (dos fills/es o més).

Pots saber què et correspon d'atur a través de la seu electrònica del SEPE.