Diverses persones de festa en una discoteca

Símptomes i efectes de l'addicció als videojocs

L'Organització Mundial de la Salut l'incorpora a la seva llista de patologies mentals

Avui en dia, els videojocs pertanyen a l'àmbit de l'entreteniment i ara també s'han d'incloure dins del de la salut, perquè l'Organització Mundial de la Salut va incorporar aquesta addicció dins del seu recull de malalties de tipus mental. Això es va establir dins del denominat CIE-11, una edició nova de la Classificació Internacional de Malalties que publica aquesta organització, tal com ha avançat 'Carácter Urbano'.

Una malaltia nova: l'addicció als videojocs

Fins fa ben poc, únicament teníem constància com a malaltia mental de la ludopatia, una necessitat imperiosa de jugar i fer apostes d'una manera gradual i persistent, també a través d'internet. Aquesta patologia únicament feia referència a les escurabutxaques i a les apostes de tota mena. Ara bé, l'Organització Mundial de la Salut s'ha encarregat d'anar més enllà i de parlar específicament de  l'addicció als videojocs, tant els que són per a l'ordinador com els de les videoconsoles.

Tot i que, a partir de l'any 2022, aquesta malaltia es considerarà una malaltia nova, hi ha un gran nombre de psicòlegs i experts que anteriorment ja destacaven determinades conductes de tipus patològic. En aquesta direcció, s'estima que un 74% dels menors d'edat consideren que són 'gamers' o jugadors habituals i, per això, tenen més tendència a patir una patologia d'aquesta mena. Tot i que l'aparició dels esports electrònics i dels jocs multijugador nous ha contribuït a fer més greu aquesta problemàtica, hauríem d'examinar el conjunt a través d'una òptica menys negativa.

En primer lloc, és remarcable el fet que el sector dels videojocs s'hagi sorprès a causa del fet que l'Organització Mundial de la Salut hagi inclòs l'addicció a aquest producte dins de la seva llista. Cal que no oblidem que es tracta d'un sector que cada any genera milions de dòlars i que constitueix la font d'entreteniment més important per als més joves, juntament amb la visualització de vídeos de YouTube.

En segon lloc, hi ha alguns experts que s'atreveixen a assenyalar que hi ha determinades classes de jocs que contribueixen a aquesta addicció, perquè els consideren anàlegs als jocs d'atzar. Una mica més avall, ens centrarem en aquest punt de manera més precisa.

L'addicció a l'anticipació i les caixes de botí 

Sobretot a internet, hi ha una mena de jocs que promouen el joc patològic. Com a exemple d'això, trobem els jocs que premien els participants amb les anomenades caixes de botí: quan aconsegueixen alguna cosa concreta, se'ls ofereix un 'pack' conformat per recompenses de tipus aleatori com ara armes, millores dirigides al personatge, etc.

En aquests casos, si els jugadors no aconsegueixen de la caixa de botí allò que volien, continuaran jugant per mirar d'assolir-ho. Es tracta d'un sistema que s'assembla força al funcionament de les típiques escurabutxaques, unes màquines que fomenten que les persones juguin compulsivament fins que aconsegueixen la recompensa esperada, o no. Durant aquest temps, al cervell es produeix una generació de dopamina i la nostra ment fa que pensem «ara serà la bona»: és l'addicció a l'anticipació.

  • Si vols llegir més contingut sobre el tema, pots fer clic aquí.

L'addicció als videojocs, per suposat, té com a base molts altres factors, com ara la dificultat de comunicar-se amb els altres i, per tant, l'aïllament social o l'aïllament a causa d'un esdeveniment traumàtic  que es produeix dins de l'entorn social de l'individu. 

 

Addicció als videojocs: símptomes

Quan ja ens ha quedat ben clar que es tracta d'una addicció real i som conscients de diversos dels factors que contribueixen a aquesta patologia, podem procedir a la identificació dels principals símptomes que es vinculen amb les persones enganxades als videojocs

1. Un comportament impulsiu

Dins de l'addicció als videojocs, el símptoma més clar que es produeix és el comportament compulsiu i també impulsiu. Aquesta conducta pot mostrar-se quan l'individu juga, però també en els moments en què fa altres coses. En cas que un jove sigui incapaç de concentrar-se en una cosa i requereixi el contacte continu amb el videojoc, hauríem de sospitar que potser no l'està fent servir de manera responsable. A banda, els comportaments compulsius poden originar més addiccions, com ara a la droga o a la beguda.

2. Una irritabilitat notable

I, juntament amb la irritabilitat, també es poden produir crisis d'ansietat i episodis agressius. En el moment en què el jugador en qüestió no és capaç d'aconseguir el seu anhel, que és jugar, podria ser que el seu comportament s'anés tornant agressiu. Es tracta d'un símptoma evident que ens indica que comença a gestar-se una addicció. 

3. Una manca de control a nivell social

Un altre dels símptomes més evidents que ens ajuden a saber quan algú s'està enganxant als videojocs és el fet que prioritzi el joc per damunt de tot: de la vida social, dels estudis o de la feina. Els menors d'edat són el grup amb més tendència a jugar a l'ordinador o a la videoconsola i, per aquesta raó, normalment tenen més possibilitats de desenvolupar una addicció als videojocs. Per aquesta raó, és important que, si a l'escola s'identifica alguna conducta patològica, es pugui parlar amb els progenitors de l'individu afectat. 

Efectes possibles

L'addicció als videojocs pot arribar a tenir uns efectes perjudicials molt greus, com ara afectacions neuronals importants o una pèrdua de les capacitats cognitives. Igualment, aquestes repercussions de l'addicció es poden produir a nivell social, com ara ser incapaços de comunicar-se amb els altres, patir fracàs escolar o veure deteriorats els vincles socials. 

Això no obstant, és important destacar que l'addicció als videojocs, com qualsevol altra patologia, també té tractament. En primer lloc, per superar aquesta addicció cal que la persona afectada reconegui el seu problema i vegi els efectes negatius dels videojocs per a la seva vida.

Es tracta d'un procés complex, que moltes vegades s'ha d'acompanyar de la intervenció d'un psiquiatra, sobretot quan la persona es mostra agressiva.  Segons el grau de compromís de les persones del seu voltant i el nivell d'addicció, la recuperació pot ser més o menys llarga. Tant els psicòlegs o psiquiatres com els amics, familiars i professors tenen un paper clau en aquest procés.

Punts positius dels videojocs

Com a conclusió de tot això, hem de remarcar que l'addicció als videojocs és una autèntica realitat i que l'OMS l'ha mostrat a través de la seva llista de patologies. Tanmateix, això pot fer que en alguns casos ens alarmem innecessàriament. Diverses investigacions, de fet, han afirmat que també hi ha alguns beneficis que s'haurien de tenir en compte, com ara el fet que els videojocs poden contribuir a reforçar la capacitat de concentració i la presa de decisions de les persones, així com el fet que podrien ajudar a millorar el sistema educatiu.

Per aquest motiu, hem de remarcar de nou que les coses no sempre són blanques o negres. L'ús responsable i racional d'aquesta mena de jocs pot arribar a tenir beneficis per a la persona i pot ajudar-la a entretenir-se i passar una bona estona. Ara bé, els problemes arriben quan l'ús es converteix en abús.