Edifici del Ministeri de Seguretat Social, a Madrid

El sou mínim que han de cobrar els treballadors de la llar segons la nova llei

La retribució final haurà de respectar la normativa vigent per evitar salaris poc dignes

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha experimentat canvis en els darrers temps. La Seguretat Social ha anunciat recentment quin serà el sou per als treballadors de la llar segons les noves modificacions aprovades pel govern d'Espanya. Així, s'incrementarà d'acord amb les hores treballades.

Un sou superior als 1.100 euros a temps complet

La negociació entre el treballador i l'ocupador és la que determina el salari. Això no obstant, aquest s'ha de trobar dins dels marges que dictamina la llei per assegurar que el treballador de la llar cobra una retribució digna.

Segons els darrers canvis aprovats pel govern d'Espanya, el salari no podrà ser inferior a 1.125,83 euros al mes per a persones que tinguin un contracte de treball a temps complet.

El salari serà de 1.055,60 euros per a jornades de 35 hores setmanals, mentre que es pagaran 904,80 euros en cas de treballar 30 hores a la setmana.

Productes de neteja.
Els empleats de la llar a temps complet cobraran més de 1.100 euros mensuals. | Arxiu 

Si les jornades són de 20 hores setmanals, els empleats obtindran 603,20 euros i 452,40 euros al mes per 15 hores de feina a la setmana.

Si el sou final fos superior a la quantitat assenyalada en cada cas, caldrà declarar la totalitat de les retribucions abonades, augmentades amb el prorrateig de pagues extraordinàries.

Tot això se suma a l'obligació de declarar la resta de retribucions no econòmiques que constitueixin el salari del treballador de la llar. Entre elles hi ha l'allotjament o la manutenció, per exemple.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) dictamina que el salari, en cap cas, pot donar lloc a la disminució de la quantia íntegra en diners dels treballadors de la llar. És a dir, el sou d'aquests treballadors no pot ser mai inferior a l'SMI ni substituir-se per altres conceptes com la manutenció o l'allotjament ja esmentats.

Imatge del llit d'un hotel.
Manutenció i allotjament són retribucions no econòmiques. | Pixabay 

Com es comuniquen les modificacions oportunes a l'administració competent?

Des d'octubre, els ciutadans a Espanya i els autoritzats RED ja poden comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) el nou salari dels treballadors de la llar. A més, és de caràcter retroactiu a 1 de setembre del 2021.

Amb la posada en marxa del nou portal de la TGSS, Import@ss, és molt senzill canviar el salari als empleats de la llar. Es podrà fer de forma còmoda, ràpida i en qualsevol moment des d'un ordinador o dispositiu mòbil que disposi de connexió a Internet.

Es pot accedir de forma directa al servei que us permet actualitzar aquestes dades i altres relacionades amb les condicions laborals de la persona que treballa a la llar en concret. El tipus de contracte o la jornada també es poden modificar des del mateix lloc de manera ràpida i senzilla.

Imatge d'un ordinador i un dispositiu mòbil
Per a les modificacions només cal un dispositiu amb connexió a Internet. | Imatge de Firmbee a Pixabay 

Per poder fer-ho de forma adequada, la persona haurà d'identificar-se via SMS, amb certificat digital o Cl@ve si se'n disposa.

En cas de no comptar amb aquests mètodes d'identificació, hi ha una altra opció. Es pot emplenar el Model TA.2/S-0138 de Sol·licitud d'alta, baixa o variació de dades del treballador per compte d'altri per a empleats de la llar. Aquest es pot descarregar directament a la pàgina web de la TGSS.

Després d'emplenar-lo, caldrà remetre'l a través del formulari habilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social, adjuntant al costat del model de sol·licitud la còpia del document d'identitat. Finalment, al formulari s'haurà de seleccionar la categoria «Empleador/Empleat de la Llar» per a la seva correcta tramesa.