Una sanitaria amb la AstraZeneca a les seues mans

La justícia es mulla sobre la vacunació obligatòria

Una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans considera que és necessari en una societat democràtica

A Espanya, gairebé 3 milions de persones ja s'han posat les dues dosis de la vacuna contra el coronavirus, i un altre milió més ha rebut la primera. La campanya de vacunació segueix el seu curs amb l'esperança d'accelerar el ritme en els pròxims mesos gràcies a l'arribada de noves dosis i noves vacunes.

Però l'aparició de reaccions adverses no desitjades, algunes amb resultat de mort, han obert una crisi que minva la confiança dels ciutadans cap a les vacunes. El gran temor del govern espanyol és que a partir d'ara, moltes persones que estaven convençudes s'ho pensin dues vegades abans de posar-se la vacuna.

En data d'avui, la vacunació a Espanya és voluntària i ningú pot obligar una persona a posar-se la vacuna en contra de la seva voluntat. Per això les autoritats sanitàries estan fent èmfasis en la seguretat i l'eficàcia de les vacunes, per a convèncer a la població de la necessitat de vacunar-se i protegir-se a un mateix i als altres.

L'obligatorietat de la vacuna contra el coronavirus ha estat un debat obert des del principi de la campanya de vacunació. Ara, una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) estableix que la vacunació obligatòria és «necessària en una societat democràtica» i obre la porta per a la seva aprovació.

La sentència ha estat dictada per jutges de l'alt tribunal europeu en resposta a la denúncia d'un ciutadà polonès, al qual li van denegar la sol·licitud d'ingrés del seu fill en una guarderia per no estar vacunat. La decisió judicial empara la possibilitat d'una vacunació obligatòria «amb condicions, en l'actual epidèmia de Covid-19».

A Espanya continuen regint la llei de bases de sanitat nacional i la llei orgànica de mesures especials, que emparen la vacunació obligatòria en casos excepcionals. El Govern d'Espanya té mecanismes legals per a fer-lo, però davant la polèmica que genera aquesta qüestió va preferir mantenir-lo com una acció voluntària.

Dret a la vida i protecció de la salut

De fet, els experts de l'àmbit mèdic adverteixen que imposar l'obligatorietat de la vacuna podria arribar a ser contraproduent. Però tant la Declaració Universal de Drets Humans com el Conveni Europeu de Drets Humans i la constitució de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) preveuen el dret a la vida i la integritat física, així com la protecció de la salut.

Emparat en aquests exemples, el Tribunal Europeu de Drets Humans considera que la vacunació obligatòria és «necessària en una societat democràtica» per a preservar el dret a la vida i a la salut. El tribunal parteix de la idea que, en un context excepcional d'amenaça per a la salut de les persones, es poden adoptar mecanismes excepcionals que beneficiïn al comú de la població.

A Espanya, el dret a la vida i a la integritat física es recull en el títol primer de la Constitució. Segons l'article 43, els poders públics tenen la competència per a organitzar i protegir la salut pública a través de mesures preventives i les prestacions i els serveis necessaris. Els precedents al nostre país són clars, ja que es va establir la vacunació obligatòria en el cas de la diftèria, la verola i altres infeccions.

Problemes amb la vacuna actual

Clar que una cosa és la teoria, i una altra la pràctica. El context d'excepcionalitat en el qual ens trobem, la pitjor pandèmia en molt de temps, el govern podria decretar l'obligatorietat de la vacuna. Però els governs són conscients del rebuig que genera la vacuna en amplis sectors de la societat i, a més, la urgència ha portat a accelerar els terminis i això augmenta les sospites.

El moviment antivacunació és un poderós lobby que estén el pànic a través de les xarxes socials. És un sector minoritari de la societat, però exerceix una gran influència. El govern tracta de combatre les teories de la conspiració, i creu que la voluntarietat de la vacunació és la millor forma per a convèncer a la gent que és segura.

D'altra banda, l'aparició d'efectes adversos no desitjats amb resultat de mort ha obert una crisi entorn de la vacunació. El govern defensa que es tracta de casos aïllats i confia en els protocols del sistema de farmacovigilància. Però al mateix temps és conscient que si aquests casos es produïssin sent la vacunació obligatòria, l'escàndol seria majúscul i per això prefereix curar-se en salut.

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.