Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge d'una persona signant una hipoteca i rodona amb bitllets d'euro

El temps màxim que pots estar sense pagar el lloguer, abans que et facin fora

El termini per abonar el lloguer serà el convingut al contracte o durant els set primers dies del mes

Retardar-se a l'hora de pagar el lloguer és un greu incompliment de les obligacions que té l'inquilí. De fet, pot ser un dels motius per finalitzar el contracte d'arrendament per part del propietari.

En primer lloc, cal destacar que el termini per pagar-lo és el que hagin pactat de forma lliure les parts al contracte. Si no s'ha establert, queda regulat per llei i cal fer-ho durant els primers set dies del mes. En cas que hi hagi problemes, el retard pot donar lloc al desnonament.

Quan cal pagar el lloguer, segons la Llei?

Com indica l'article 17.2 de la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994: “Excepte pacte contrari, el pagament de la renda serà mensual i s'haurà d'efectuar els set primers dies del mes”. Així mateix, es recull que: “En cap cas l'arrendador no podrà exigir el pagament anticipat de més d'una mensualitat de renda”.

Si es produeix l'impagament en el termini convingut, o en què indica la Llei, l'inquilí estarà incomplint greument el contracte. Actualment, la Llei no distingeix entre l'incompliment i un retard.

L'amenaça del desnonament: de què depèn?

En cas que al contracte d'arrendament, per exemple, s'hagi estipulat que el pagament s'ha de fer en els cinc primers dies del mes, l'inquilí es pot enfrontar al desnonament si no ha pagat en aquest termini.

En aquest sentit, l'arrendador pot exigir davant del jutjat la recuperació de l'immoble per procediment judicial per impagament a la renda. Cal destacar que es considerarà un retard en el pagament, fins i tot encara que aquest sigui de tan sols un dia després del termini.

Si el propietari o arrendador accepta durant un temps que l'inquilí pagui amb retard, en alguns jutjats es considera que això queda acceptat, ja que ha consentit que no es compleixi el termini establert. És a dir, no es podria procedir al desnonament.

No obstant això, aquests casos gairebé no existeixen, ja que la majoria dels jutjats consideren que pot ser causa de desnonament per impagament. Per evitar problemes, el millor és abonar la renda dins del termini que s'hagi estipulat al contracte. Si aquest no existeix, cal fer-ho durant els primers set dies del mes, tal com indica la Llei.