Una dona fa càlculs amb una llibreta i una calculadora, amb un cercle on es veuen diversos bitllets

El temps màxim que pot trigar la Seguretat Social a aprovar-te la pensió

La llei marca un termini per resoldre les sol·licituds dels potencials beneficiaris a rebre pensions contributives

La Seguretat Social ha publicat una informació que reflecteix el panorama actual de les pensions Espanya. L'Estat proporciona a la població una sèrie de prestacions contributives, i el pes més gran recau en les persones jubilades. Més de 6 milions de ciutadans van percebre una pensió de jubilació el mes de febrer passat, amb una quantitat mitjana de 1.437,1 euros bruts al mes.

Tot i això, l'accés a aquesta prestació requereix el compliment d'uns requisits. La Seguretat Social ha de donar el vistiplau a les sol·licituds corresponents.

Les dades revelen que el temps de resolució d'expedients al gener va ser de 15,85 dies per a les pensions de jubilació, i de 14,79 dies a les pensions de viduïtat. Els terminis s'estableixen d'acord amb els límits marcats pels Reials Decrets RD 286/2003, de 7 de març, i el RD 1192/2012, de 3 d'agost.

Quin és el termini màxim perquè s'aprovi la pensió?

La normativa vigent fixa que la tramitació i els procediments pertinents de les pensions s'han de resoldre en un màxim de 90 dies. S'ha de respectar aquest termini per notificar l'aprovació de la sol·licitud a la persona interessada.

Així mateix, les dades indiquen que hi ha 6,3 milions de beneficiaris de la pensió de jubilació i 2,3 milions de la de viduïtat. La resta de prestacions es distribueixen entre pensions d'incapacitat permanent (943.561), orfandat (340.382) i en favor de familiars (45.474). S'ha produït un increment anual de l'1,2% al nombre de pensions, i la tendència és ascendent.

La Seguretat Social també ha informat que la pensió mitjana del sistema va créixer fins als 1.250,7 euros al mes al febrer. Això suposa un augment del 5% respecte al mateix període de l'any 2023. Per part seva, la pensió mitjana de viduïtat se situa en 893,1 euros al mes.

Aquests números manifesten l'envelliment gradual de la societat i la consolidació de la piràmide invertida de la població, ja que cada cop hi ha més gent gran i menys gent jove. A més, el nombre de ciutadans també creix, i fa que l'Estat hagi d'augmentar la partida de despesa pública. És fonamental garantir el sistema de pensions per al futur i establir les bases perquè les persones que així ho requereixin puguin disposar dels serveis que els siguin necessaris.