Muntatge amb oficina de l'Agència Tributària i cercle vermell amb persona subjectant bitllets d'euro

El temps que triga Hisenda o la Seguretat Social a perdonar un deute

El Codi Civil estableix un període de cinc anys per a l'extinció d'un impagament sempre que es compleixin una sèrie de requisits per part del creditor i el deutor

El Codi Civil estableix un període de cinc anys perquè un deute prescrigui, si no hem liquidat la quantitat demanada. Però, com en tots els casos, sempre hi ha excepcions.

Aquest període no es complirà de la mateixa manera si el saldo pendent és amb el banc, amb la Seguretat Social o amb l'Agència Tributària. També dependrà de la quantitat a què hàgim de fer front i del tipus d'impagament. En aquests casos, no és el mateix un préstec hipotecari o un rebut de la llum.

Això si, ambdues parts, tant creditor com deutor, han de complir una sèrie de requisits perquè la prescripció sigui efectiva. Si el creditor ja ha iniciat un procés monitori o el deutor ha reconegut un impagament, el càrrec no vencerà en el termini assenyalat.

El procés monitori és un tràmit que s'inicia per via legal pel creditor per tal de recuperar uns diners. Per iniciar aquest procediment el creditor ha de disposar de tota la documentació necessària que avali l'existència del descobert.

El venciment d'un deute, segons la procedència

Imaginem que han passat 5 anys i tenim un rebut de llum pendent. El nostre deute queda extingit sempre que no s'hagi iniciat cap procediment per via legal per part de creditor. Els impagaments referents a lloguers d'habitatges, pensions, pagaments de serveis de llum, aigua o calefacció venceran passats 5 anys.

Passa el mateix amb les targetes de crèdit, que poden provenir d'empreses que presentin diners aplicant interessos. Per a les targetes de crèdit s'aplica el mateix període de temps, és a dir, 5 anys.

Tipus de deute i quan prescriu

DEUTEVENCIMENT
LloguerAls 5 anys
PensióAls 5 anys
Rebuts de llum, aigua, gas, etc.Als 5 anys
Targetes de crèditAls 5 anys
Deutes al bancAls 5 anys
HipotecaAls 20 anys
Deutes amb Hisenda o la Seguretat SocialAls 4 anys

Però si el dèbit que tenim pendent de saldar és una quota de la nostra hipoteca, les condicions no seran les mateixes. Les relacionades amb les entitats bancàries i que no estiguin vinculades amb préstecs hipotecaris també són de 5 anys, menys les hipotecàries, que vencen quan passin 20 anys.

Els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social prescriuen al cap de 4 anys, sempre que no s'iniciï un procediment per via legal. Els experts recomanen liquidar aquest deute, ja que en la majoria de casos és molt difícil que prescriguin.